We use cookies on our website to show you content we think is relevant to you, to manage the technical operations of our website, and analyse our traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept", you agree to the use of all cookies as described in our Cookie statement or "Do not accept" to only use cookies strictly necessary for the functioning of the site.

Wholesale Banking

ING Wholesale Banking na Slovensku

ING je prítomná na slovenskom trhu už 30 rokov. Podporujeme klientov od roku 1991 a poskytujeme služby nadnárodným spoločnostiam, veľkým miestnym podnikom, finančným inštitúciám, investičným spoločnostiam, dcérskym spoločnostiam a/alebo spoločným podnikom zahraničných spoločností a verejnému sektoru.

Preskočte priamo na:

Naša prítomnosť na Slovenskom trhu

  • silné medzinárodné zastúpenie  

  • hlboké vedomosti v rámci sektorov

  • medzinárodná sieť produktov

  • skúsený lokálny tím so sídlom v Bratislave 

  • poháňajú nás naše hodnoty a náš udržateľný a inovatívny prístup nás odlišuje

Poskytujeme služby od spracovania jednoduchých platieb až po zložité štruktúrované transakcie s poprednými odbornými znalosťami v odvetviach ako sú doprava, energetika, metalurgia a finančné inštitúcie.

Sme tu, aby sme pomohli našim klientom stať sa udržateľnejšími spoločnosťami. Pretože veríme, že udržateľné podnikanie je lepšie podnikanie. Tešíme sa na podporu našich klientov s na mieru štruktúrovanými produktmi udržateľnosti  v spolupráci s odborníkmi z celej siete ING.

Ocenenia

Global Finance

ING ocenené štyrikrát v segmente «Innovators 2020»

2019
Environmental Finance

ING vyhralo cenu "Green bond of the Year 2019"

2019

ING mieri ku klíme s nulovými emisiami skleníkových plynov

05 August 2021

Náš Terra prístup nás bude viesť. ING sa pripojila k Net-Zero Banking Alliance na podporu dosiahnutia sveta s nulovými čistými emisiami skleníkových plynov do roku 2050.

Prečítajte si viac (stránka v anglickom jazyku)

Oznamy

30 June 2021

Aktualizované Wholesale bankové podmienky (WBC) platné od 1. septembra 2021

Vážený klient, aktualizovali sme Wholesale bankové podmienky (WBC), ich aktuálnu verziu nájdete na www.ingwb.com/wbc alebo v sekcii Dôležité dokumenty. Táto verzia [WBC verzia 5.0] obsahuje niektoré doplnenia obsahu, vysvetlenia a zmeny na základe požiadaviek príslušných regulácií. Dôležitou zmenou je doplnenie náhradných sadzieb pre výpočet úrokov v súlade s Nariadením EÚ o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách (European Benchmarks Regulation). Ďalej sme vyjasnili povinnosti klienta v súvislosti s regulačnými požiadavkami, ktoré sa na nás vzťahujú, vyjasnili sme aj ustanovenie o sprístupňovaní údajov a možnosť klienta využívať službu informovania o účte a službu zadávania platobných príkazov poskytované tretími stranami v súlade so Smernicou EÚ o platobných službách (PSD 2). Aktualizované podmienky nadobudnú účinnosť od 1. septembra 2021. Zmeny sa Vás týkajú, pokiaľ príslušné služby neukončíte písomne s účinnosťou pred vyššie uvedeným dňom účinnosti zmeny. Takéto ukončenie je bezplatné. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto aktualizovaných podmienok, kontaktujte prosím svojho account managera.

01 June 2021

Sadzobník poplatkov za transakčné služby platný od 1. júla 2021

dovoľte, aby sme Vás informovali, že dňa 1. júla 2021 nadobúda účinnosť nový Sadzobník poplatkov za transakčné služby, ktorým sa zavádza poplatok za prichádzajúce platby a mení sa výška poplatku za kreditný zostatok.

Dôležité upozornenie - Internet Explorer 11

InsideBusiness Payments CEE sa neustále snaží zlepšovať kvalitu služieb a pracovať iba s najnovšími prehliadačmi. Ako ste sa už možno mohli dozvedieť, program Internet Explorer 11 sa blíži ku koncu životnosti a je považovaný za menej bezpečný prehliadač. Z toho dôvodu sa program Internet Explorer 11 nemôže používať na podpisovanie transakcií od polovice apríla 2021. Odporúčame Vám preto nainštalovať si a používať jeden z nasledujúcich prehliadačov, ktoré ING podporuje: Google Chrome, Microsoft Edge a Mozilla Firefox. Použitím týchto prehliadačov budete môcť používať podpisovanie v InsideBusiness Payments CEE a bezpečne využívať všetky moderné funkcie, ktoré internet banking ponúka. Ak máte akékoľvek otázky s dôverou sa môžete obrátiť na podporu InsideBusines Channel Support. Ďakujeme Vám za spoluprácu.

Sadzby

Dôležité dokumenty

Ostatné dôležité informácie