We use cookies on our website to show you content we think is relevant to you, to manage the technical operations of our website, and analyse our traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept", you agree to the use of all cookies as described in our Cookie statement or "Do not accept" to only use cookies strictly necessary for the functioning of the site.

Wholesale Banking

Dôležité dokumenty

Oznámenie o zmenách obchodných podmienok od januára 2018

 

Všeobecné podmienky

Wholesale bankové podmienky 

Obchodné podmienky pre investičné služby, menové a spotové obchody a termínové vklady

 

Sadzobník

Sadzobník poplatkov za transakčné služby

 

Podmienky pre komunikačný kanál ING / ING Online

Podmienky pre komunikačný kanál ING / ING Online

 

Dokumenty súvisiace s platobnými službami

 

Dokumenty súvisiace s InsideBusiness Payments Slovensko

 

Ostatné dokumenty

Reklamačný poriadok

Zoznam pracovných a nepracovných dní

Vyhlásenie o osobných údajoch

ING Konto a ING Fondy