Cookie settings

Cookies are small text files stored on your device to identify you and can be used to remember user preferences and analyse traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept all cookies", you agree to the use of all cookies as described in our cookie statement or "Accept only essential cookies" to only use cookies that are necessary for the functioning of our site.

Read our cookie statement here.

You can choose to adjust your preferences at any time.

Wholesale Banking

Úrokové a referenčné sadzby

V zmysle Sadzobníka poplatkov za transakčné služby ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky týmto oznamujeme aktuálne úrokové sadzby aplikované na bežné účty účinné od 1. januára 2023.

Kreditný zostatok v mene:

EUR0% p.a.
USD0% p.a.
GBP0% p.a.
CHF0% p.a.
JPY0% p.a.
HUF0% p.a.
RON0% p.a.
RUB0% p.a.
SEK0% p.a.
CZK0% p.a.
PLN0% p.a.
NOK0% p.a.

Úrok z omeškania (nepovoleneé prečerpanie účtu / nepovolený debetný zostatok)

EUR9,50% p.a.
USD10,00% p.a.
GBP9,00% p.a.
CHF10,00% p.a.
JPY10,00% p.a.
HUF14,00% p.a.
RON22,50% p.a.
RUB33,00% p.a.
SEK10,00% p.a.
CZK10,00% p.a.
PLN9,50% p.a.
NOK8,00% p.a.