Cookies are small text files stored on your device to identify you and can be used to remember user preferences and analyse traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept", you agree to the use of all cookies as described in our Cookie statement or "Do not accept" to only use cookies strictly necessary for the functioning of the site.

Wholesale Banking

Úrokové a referenčné sadzby

V zmysle Sadzobníka poplatkov za transakčné služby ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky týmto oznamujeme aktuálne úrokové sadzby aplikované na bežné účty účinné od 1. januára 2023.

Kreditný zostatok v mene:

EUR0% p.a.
USD0% p.a.
GBP0% p.a.
CHF0% p.a.
JPY0% p.a.
HUF0% p.a.
RON0% p.a.
RUB0% p.a.
SEK0% p.a.
CZK0% p.a.
PLN0% p.a.
NOK0% p.a.

Úrok z omeškania (nepovoleneé prečerpanie účtu / nepovolený debetný zostatok)

EUR9,50% p.a.
USD10,00% p.a.
GBP9,00% p.a.
CHF10,00% p.a.
JPY10,00% p.a.
HUF14,00% p.a.
RON22,50% p.a.
RUB33,00% p.a.
SEK10,00% p.a.
CZK10,00% p.a.
PLN9,50% p.a.
NOK8,00% p.a.