Prohlášení o cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, abychom vám mohli zobrazovat obsah, který je pro vás podle našeho názoru relevantní, a abychom mohli spravovat technické operace na našich webových stránkách a analyzovat návštěvnost za účelem dalšího zlepšování našich webových stránek. Informace o tom, jakým způsobem využíváte naše stránky, můžeme případně sdílet s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analytiky. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s používáním všech souborů cookie, jak je to popsáno v našem prohlášení o používání souborů cookie. Kliknutím na tlačítko „Použít jen nezbytné cookies“ souhlasíte s tím, abychom používali jen soubory cookie nezbytně nutné pro fungování webových stránek.

Prohlášení o používání souborů cookie na stránkách ING Wholesale Banking

Své preference můžete kdykoli upravit.

Wholesale Banking

Naše hodnoty

Banka ING si zakládá na odpovědném přístup ke klientům, zaměstnancům, společnosti i životnímu prostředí. Jako banka působící na českém trhu usilujeme o zvyšování finanční gramotnosti v České republice. Jsme odpovědný zaměstnavatel, který podporuje své zaměstnance v profesním i osobním rozvoji a klade důraz na diverzitu a work-life balance. Základem našeho podnikání je důraz na udržitelnost, ve které podporujeme i naše klienty.

Další dainformace

 

 

Udržitelnost

ING je celosvětově již od roku 2007 100% klimaticky neutrální. Společně s našimi klienty se snažíme kultivovat prostředí byznysu a motivovat ostatní k odpovědnému podnikání, a to především nabídkou „zelených“ finančních nástrojů či na odborných konferencích zaměřených na udržitelné financování (např. konference Sustainable FinancING). Prostřednictvím našich iniciativ sdílíme s ostatními trendy, inovace a dobrou praxi odpovědného podnikání nejen v oblasti bankovnictví.

Další informace

 

Firemní kultura

Podpora diverzity, rovných příležitostí a respektu k jedinci je nedílnou součástí naší firemní kultury. Připojili jsme se k signatářům Charty Diverzity. Důležitá je pro nás také otevřená komunikace, přátelská atmosféra i otevřené prostředí. Kulturu otevřených dveří jsme posunuli na kulturu žádných dveří. Uvolnili jsme dress code a podporujeme různé formy flexibilní pracovní doby.

Další informace

 

Komunita

Uvědomujeme si odpovědnost za naše působení na okolí a komunitu, kde podnikáme. Přispíváme k rozvoji finanční gramotnosti na školách a podporujeme vzdělávání a rozvoj znevýhodněných dětí v rámci celé České republiky. Máme radost, že až 80 % našich zaměstnanců se v ING do odpovědných aktivit pravidelně zapojuje.

 

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank Fond vznikl v roce 2005 a funguje na bázi generálního partnerství s Nadací Terezy Maxové dětem. V souladu s celosvětovou strategií ING Group a filozofií Nadace Terezy Maxové dětem pomáhá dětem v náhradní rodinné péči nebo dětských domovech v rozvoji talentu, vzdělávání či náplni volnočasových aktivit.

ING Bank Fond si klade za cíl podporovat znevýhodněné děti vyrůstající v dětských domovech nebo náhradní rodinné péči prostřednictvím grantů. Fond je podporován nejen managementem banky ING, ale i jejími zaměstnanci. Grantovou komisi Fondu tvoří spolu se zástupci jednotlivých oddělení banky spolu s zástupci Nadace TMd.

Další informace o ING Fondu Nadace Terezy Maxové

 

Finanční gramotnost

Cítíme se spoluodpovědní za finanční gramotnost v Česku. Dobrovolníci z řad našich zaměstnanců navštěvují žáky a studenty základních a středních škol a učí je hravou a srozumitelnou formou, jak chytře hospodařit s penězi nebo jak se bezpečně chovat v on-line světě. Jsme dlouholetým partnerem iniciativ Global Money Week či Bankéři do škol. Finanční gramotnost přinášíme také nejširší veřejnosti on-line formou her a kvízů.