We use cookies on our website to show you content we think is relevant to you, to manage the technical operations of our website, and analyse our traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept", you agree to the use of all cookies as described in our Cookie statement or "Do not accept" to only use cookies strictly necessary for the functioning of the site.

Wholesale Banking

Naše hodnoty

Banka ING si zakládá na odpovědném přístup ke klientům, zaměstnancům, společnosti i životnímu prostředí. Jako banka působící na českém trhu usilujeme o zvyšování finanční gramotnosti v České republice. Jsme odpovědný zaměstnavatel, který podporuje své zaměstnance v profesním i osobním rozvoji a klade důraz na diverzitu a work-life balance. Základem našeho podnikání je důraz na udržitelnost, ve které podporujeme i naše klienty.

Další dainformace

 

 

Udržitelnost

ING je celosvětově již od roku 2007 100% klimaticky neutrální. Společně s našimi klienty se snažíme kultivovat prostředí byznysu a motivovat ostatní k odpovědnému podnikání, a to především nabídkou „zelených“ finančních nástrojů či na odborných konferencích zaměřených na udržitelné financování (např. konference Sustainable FinancING). Prostřednictvím našich iniciativ sdílíme s ostatními trendy, inovace a dobrou praxi odpovědného podnikání nejen v oblasti bankovnictví.

Další informace

 

Firemní kultura

Podpora diverzity, rovných příležitostí a respektu k jedinci je nedílnou součástí naší firemní kultury. Připojili jsme se k signatářům Charty Diverzity. Důležitá je pro nás také otevřená komunikace, přátelská atmosféra i otevřené prostředí. Kulturu otevřených dveří jsme posunuli na kulturu žádných dveří. Uvolnili jsme dress code a podporujeme různé formy flexibilní pracovní doby.

Další informace

 

Komunita

Uvědomujeme si odpovědnost za naše působení na okolí a komunitu, kde podnikáme. Přispíváme k rozvoji finanční gramotnosti na školách a podporujeme vzdělávání a rozvoj znevýhodněných dětí v rámci celé České republiky. Máme radost, že až 80 % našich zaměstnanců se v ING do odpovědných aktivit pravidelně zapojuje.

 

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank Fond vznikl v roce 2005 a funguje na bázi generálního partnerství s Nadací Terezy Maxové dětem. V souladu s celosvětovou strategií ING Group a filozofií Nadace Terezy Maxové dětem pomáhá dětem v náhradní rodinné péči nebo dětských domovech v rozvoji talentu, vzdělávání či náplni volnočasových aktivit.

ING Bank Fond si klade za cíl podporovat znevýhodněné děti vyrůstající v dětských domovech nebo náhradní rodinné péči prostřednictvím grantů. Fond je podporován nejen managementem banky ING, ale i jejími zaměstnanci. Grantovou komisi Fondu tvoří spolu se zástupci jednotlivých oddělení banky spolu s zástupci Nadace TMd.

Další informace o ING Fondu Nadace Terezy Maxové

 

Finanční gramotnost

Cítíme se spoluodpovědní za finanční gramotnost v Česku. Dobrovolníci z řad našich zaměstnanců navštěvují žáky a studenty základních a středních škol a učí je hravou a srozumitelnou formou, jak chytře hospodařit s penězi nebo jak se bezpečně chovat v on-line světě. Jsme dlouholetým partnerem iniciativ Global Money Week či Bankéři do škol. Finanční gramotnost přinášíme také nejširší veřejnosti on-line formou her a kvízů.