Cookie settings

Cookies are small text files stored on your device to identify you and can be used to remember user preferences and analyse traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept all cookies", you agree to the use of all cookies as described in our cookie statement or "Accept only essential cookies" to only use cookies that are necessary for the functioning of our site.

Read our cookie statement here.

You can choose to adjust your preferences at any time.

Wholesale Banking

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Звертаємо вашу увагу на те, що АТ "ІНГ Банк Україна" не обслуговує фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, а також, не надає послуги з обслуговування карткових та поточних рахунків відкритих за кордоном.    

Доводимо до Вашого відома, що відповідно до вимог Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд) № 825 від 26.05.2016 кожному вкладнику банку Фонд гарантує відшкодування коштів за його вкладом.

Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом.

Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні Фонд відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Через три місяці з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану в Україні, сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може становити менше 600 000, 00 грн (шістсот тисяч гривень 00 копійок) і може бути збільшена за рішенням адміністративної ради Фонду

 

Додаткову інформацію ви можете отримати за телефоном Гарячої лінії Фонду: 0-800-105-800, 044-333-36-55* (* згідно з тарифами оператора зв'язку)

Місцезнаходження Фонду: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17

Адреса офіційної сторінки Фонду в мережі Інтернет: www.fg.gov.ua
Електронна скринька: fgvfo@fg.gov.ua

 

Офіційний веб-сайт Фонду, розділ «Для вкладників»

Офіційний веб-сайт Фонду, розділ «Кошти, що гарантуються Фондом»

Офіційний веб-сайт Фонду, розділ «Кошти, які Фонд не відшкодовує»

Офіційний веб-сайт Фонду, брошура

Офіційний веб-сайт Фонду, розділ «Захист прав вкладників»

Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Скан-копія свідоцтва учасника Фонду

Гранична сума відшкодування та реквізити Фонду

Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"

За для підвищення рівня фінансової обізнаності громадян Фонд ініціював створення наступних відеороликів, присвячених питанням функціонування системи гарантування вкладів:

  1. Руслана про заощадження
  2. Ваші вклади в банку захищені
  3. Пенсії, зарплата, стипендії в банку захищені

Метою цих роликів є висвітлення питань, пов’язаних із гарантіями держави щодо відшкодування  вкладів фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців у банках України. Вони доносять інформацію про розмір гарантованої суми відшкодування, види вкладів, що гарантуються Фондом, важливість вивчення договорів перед їх підписанням, права та обов’язки вкладників тощо. Трансляція освітніх відеороликів сприятиме росту довіри вкладників до банків, фінансовій стабільності та зростанню добробуту громадян.