Cookie settings

Cookies are small text files stored on your device to identify you and can be used to remember user preferences and analyse traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept all cookies", you agree to the use of all cookies as described in our cookie statement or "Accept only essential cookies" to only use cookies that are necessary for the functioning of our site.

Read our cookie statement here.

You can choose to adjust your preferences at any time.

Wholesale Banking

Prihlásenie a podpis pomocou funkcie mToken

Ako sa prihlásiť pomocou funkcie mToken

Ak ste si už stiahli a nainštalovali aplikáciu ING InsideBusiness, prejdite na stránku prihlásenia InsideBusiness a postupujte podľa týchto krokov:

  1. Vyberte prihlásenie prostredníctvom funkcie mToken.
  2. V aplikácii InsideBusiness otvorte skener mToken a naskenujte jedinečný QR kód na obrazovke.
  3. Úspešne ste sa prihlásili do aplikácie InsideBusiness.

Ako schvaľovať pomocou funkcie mToken

Funkciu mToken môžete použiť pri schvaľovaní objednávok a transakcií cez aplikáciu InsideBusiness. Ak ste si už stiahli aplikáciu InsideBusiness, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Prejdite do aplikácie InsideBusiness.
  2. Otvorte skener mToken a naskenujte jedinečný QR kód na obrazovke.
  3. Zadajte svoj mPIN na overenie vašej objednávky alebo transakcie.

QR kód sa nenaskenoval správne

Ak sa QR kód nenaskenuje správne, aplikácia nemôže schváliť vašu požiadavku. Prečítajte si nasledujúce návrhy na zlepšenie skenovania:

  • Skenovanie mobilným zariadením sťažujú odrazy na obrazovke.
  • Ukazovateľ myši alebo iné okná by nemali zakrývať časti QR kódu.
  • Snažte sa umiestniť QR kód medzi zátvorky tak, že zariadenie oddialite od obrazovky alebo ho k nej priblížite.

Ak máte stále problémy s naskenovaním QR kódu, obráťte sa na miestnu technickú podporu ING.