Cookie settings

Cookies are small text files stored on your device to identify you and can be used to remember user preferences and analyse traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept all cookies", you agree to the use of all cookies as described in our cookie statement or "Accept only essential cookies" to only use cookies that are necessary for the functioning of our site.

Read our cookie statement here.

You can choose to adjust your preferences at any time.

Wholesale Banking

Zber a preprava hotovosti prostredníctvom bezpečnostnej spoločnosti

V spolupráci s vybranými bezpečnostnými spoločnosťami ING Bank poskytuje svojim klientom zber hotovosti s pôsobnosťou na celom Slovensku.

Na základe dohody medzi ING Bank a bezpečnostnou spoločnosťou je možné poskytovať klientovi nasledovné služby:

  • Transport hotovosti

  • Spracovanie hotovosti vrátane mincí

  • Dodávka bankoviek a mincí na prevádzku podľa požiadavky klienta

Zásady poskytovania služby

  • Služba je poskytovaná na základe zmlúv medzi klientom, bezpečnostnou spoločnosťou a ING Bank.

  • Každé riešenie reaguje na individuálne potreby klienta.

  • Klient môže mať individuálnu zmluvu o transporte s bezpečnostnou spoločnosťou.