We use cookies on our website to show you content we think is relevant to you, to manage the technical operations of our website, and analyse our traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept", you agree to the use of all cookies as described in our Cookie statement or "Do not accept" to only use cookies strictly necessary for the functioning of the site.

Wholesale Banking

Zber a preprava hotovosti prostredníctvom bezpečnostnej spoločnosti

V spolupráci s vybranými bezpečnostnými spoločnosťami ING Bank poskytuje svojim klientom zber hotovosti s pôsobnosťou na celom Slovensku.

Na základe dohody medzi ING Bank a bezpečnostnou spoločnosťou je možné poskytovať klientovi nasledovné služby:

  • Transport hotovosti

  • Spracovanie hotovosti vrátane mincí

  • Dodávka bankoviek a mincí na prevádzku podľa požiadavky klienta

Zásady poskytovania služby

  • Služba je poskytovaná na základe zmlúv medzi klientom, bezpečnostnou spoločnosťou a ING Bank.

  • Každé riešenie reaguje na individuálne potreby klienta.

  • Klient môže mať individuálnu zmluvu o transporte s bezpečnostnou spoločnosťou.