Cookie settings

Cookies are small text files stored on your device to identify you and can be used to remember user preferences and analyse traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept all cookies", you agree to the use of all cookies as described in our cookie statement or "Accept only essential cookies" to only use cookies that are necessary for the functioning of our site.

Read our cookie statement here.

You can choose to adjust your preferences at any time.

Wholesale Banking

Whistleblower

Konať bezúhonne je pre ING a jej zamestnancov najvyššou prioritou. ING podnikne vhodné a primerané kroky v prípade (podozrenia) z trestného konania, neetického správania alebo iného nesprávneho konania zo strany ING alebo v rámci ING.

Koho sa to týka

Strany, s ktorými má ING obchodný vzťah, ako sú dodávatelia, subdodávatelia a dodávatelia.

 

Akým spôsobom môžete nahlásiť obavu?

Ak máte dôvodné podozrenie z nesprávneho konania vrátane trestného, neetického alebo akéhokoľvek iného pochybenia spáchaného na niekom v ING alebo zo strany niekoho v ING, prosím, ozvite sa!

Vašu obavu môžete nahlásiť:

 
Anonymita oznamovateľa, dôvernosť identity a podrobnosti o obavách sú nanajvýš dôležité a sú rešpektované a chránené.

 

 

 

 

Čo sa stane po nahlásení obavy?

Ak vaša obava spadá do rozsahu oznamovania:

Budete informovaní o svojich právach a povinnostiach.

Vykoná sa vyšetrovanie.

 
Ak váš problém nie je v rozsahu, budete presmerovaní na príslušný komunikačný kanál v rámci ING.