Cookies are small text files stored on your device to identify you and can be used to remember user preferences and analyse traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept", you agree to the use of all cookies as described in our Cookie statement or "Do not accept" to only use cookies strictly necessary for the functioning of the site.

Wholesale Banking

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

V ING Bank chápeme, že vaše osobné údaje sú pre vás dôležité. Nižšie nájdete vyhlásenia o ochrane osobných údajov ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky. Tieto vyhlásenia o ochrane osobných údajov jednoduchým a transparentným spôsobom vysvetľujú, aké osobné údaje zhromažďujeme, zaznamenávame, uchovávame, používame a spracovávame a ako. Náš prístup možno zhrnúť takto: správni ľudia používajú správne údaje na správny účel.