Cookie settings

Cookies are small text files stored on your device to identify you and can be used to remember user preferences and analyse traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept all cookies", you agree to the use of all cookies as described in our cookie statement or "Accept only essential cookies" to only use cookies that are necessary for the functioning of our site.

Read our cookie statement here.

You can choose to adjust your preferences at any time.

Wholesale Banking

Systém internetového bankovníctva (InsideBusiness Payments Slovensko)

InsideBusiness Payments Slovensko zabezpečuje realizáciu prevodu peňažných prostriedkov elektronickou cestou bez použitia písomných dokumentov. Poskytuje priamy vstup do ING Bank ako aj transfer dát, potrebných na realizáciu SEPA a zahraničných platieb.

Služby a funkcie systému InsideBusiness Payments Slovensko

 • Príprava, autorizácia a prenos príkazov platobného styku 24 hodín denne.
 • Príprava vzorových platobných príkazov (tvorba a ukladanie štandardných platobných príkazov do pamäte).
 • Poskytovanie elektronických výpisov z účtu každý deň od 7:00 hod.
 • Aktualizácia zostatkov na účte v hodinových intervaloch od 7:00 hod. do 18:30 hod. Posledné informácie o zostatkoch na účtoch sú k dispozícii približne o 18:30 hod.
 • Od 7:30 hod. banka začína poskytovať detailné informácie o transakciách na účte, ktoré sa priebežne realizujú na účte klienta. Tieto informácie sa aktualizujú v 10 -minútových intervaloch. Posledná aktualizácia informácií je k dispozícii približne o 18:30 hod.
 • Kurzový lístok ING Bank je denne k dispozícii od 10:30 hod.
 • Kurzový lístok Európskej Centrálnej Banky platný pre aktuálny pracovný deň je k dispozícii denne po 17:00 hod.
 • InsideBusiness Payments Slovensko umožňuje integráciu dát do informačného systému klienta prostredníctvom ich automatického transferu z/do systému InsideBusiness Payments Slovensko.

Zabezpečenie systému InsideBusiness Payments Slovensko na strane klienta

Systém InsideBusiness Payments Slovensko umožňuje nastavenie bezpečnosti systému s prihliadnutím na interné pravidlá a postupy platné v danej spoločnosti. Na strane klienta InsideBusiness Payments Slovensko poskytuje nasledujúce bezpečnostné prvky:

 • čipová karta, PIN a digitálny certifikát na prihlásenie sa do systému.
 • hierarchia prístupových práv jednotlivých používateľov s variabilnými možnosťami nastavenia.
 • protokoly prevádzkovania jednotlivých modulov zahŕňajú okrem iného aj identifikáciu používateľa pre účely vykonania jednotlivých úkonov.
 • nastaviteľný systém autorizácie platobných príkazov ešte pred ich odoslaním do banky.
 • komunikácia s bankou je chránená bezpečnostnými prvkami.
 • údaje (platobné príkazy) sa zasielajú do banky v šifrovanej forme a pred samotným odoslaním sa kontroluje ich autentickosť.

Bezpečnosť komunikácie

Systém InsideBusiness Payments Slovensko je založený na PKI infraštruktúre a ochrane dát na transakčnej úrovni, ktoré sú zabezpečované systémom Public Key Infrastructure /Public Key Cryptography Systems (PKI/PKCS).

InsideBusiness Payments Slovensko spĺňa všetky medzinárodné štandardy týkajúce sa zabezpečenia internetovej komunikácie. ING používa najnovšie technológie pre zabezpečenie a autentifikáciu transakcií. Bezpečnostná politika aktívnych transakcií podlieha kontrole limitov na piatich úrovniach, ktoré si klient vopred definuje. Užívateľský prístup je overovaný pred neoprávneným prístupom:

 • bezpečnostnými prvkami orientovanými na transakcie (limity) digitálnym certifikátom
 • čipovými kartami
 • registráciou užívateľov

Technické požiadavky

Minimálne požiadavky na InsideBusiness Payments Slovensko môžete nájsť nižšie na tejto webovej stránke.

Platformu InsideBusiness Payments CEE je možné používať v Bulhasku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Rusku, Slovensku a na Ukrajine ako v angličtine, tak aj v miestnych jazykoch.

 

Softvérové požiadavky

Pre úspešné používanie ING komunikačných kanálov (InsideBusiness Payments, InsideBusiness Payments CEE a InsideBusiness Trade), Vaše PC  musí spĺňať nasledovné požiadavky v súvislosti s operačným systémom, prehliadačom a prostredím Java Runtime tak, ako je ďalej uvedené v tomto dokumente. Konfigurácia, ktorá nie je spomenutá v tomto dokumente, nie je podporovaná ING.

 

Prostredie Java Runtime:  Java Runtime Environment (JRE) je dostupná v 32 a 64-bitovej  verzii. Nainštalujte si kompatibilnú verziu s Vašim prehliadačom, napr. pre 32-bitový prehliadač je potrebná 32-bitová verzia prostredia Java Runtime.

Pre Windows 7 je východzia verzia prehliadača Internet Explorer 32-bit. Ak ste zmenili vychodzí prehliadač na 64-bitovú verziu, je potrebné, aby ste si nainštalovali  64-bitový JRE.

Nasledovná verzia Java Runtime Environment je požadovaná pre správnu funkciu ING komunikačných kanálov :

 • Java SE 8

 

Operačné systémy: Podporované sú nasledovné systémy:

 • Windows Vista (podporované do marca 2017)
 • Windows 7
 • Windows 8

 Apple OSX nie je podporované, avšak karta a čítačka bude fungovať v nepripojenom režime.

 

Prehliadače: Pre správnu funkciu Vášho ING komunikačného kanála, doporučujeme používať poslednú verziu prehliadača:

 • Microsoft Internet Explorer
 • Mozilla Firefox

 

Ukončenie podpory JAVA v prehliadači Chrome a obmedzenia pre prehliadač Firefox

Google oznámil ukončenie  podpory Java Runtime pre prehliadač Chrome od verzie 45 a vyššej od 1. septembra. Keďže ING I-Dentity karta a čítačka používa Java Runtime, upravíme prihlasovacie a autorizačné funkcie v našich interaktívnych kanáloch (InsideBusiness Payments a InsideBusiness Payments CEE) od 1. novembra pre užívateľov používajúcich Google Chrome. Ak používate prehliadač Chrome, prihlasovacie a autorizačné okná budú vyzerať od uvedeného dátumu odlišne ako tie, na ktoré ste boli zvyknutý doteraz.

Ako dôsledok uvedenej zmeny nebudete mať možnosť používať ING I-Dentity kartu a čítačku pre Google Chrome v pripojenom režime. Ak plánujete používať kartu a čítačku v pripojenom režime  naďalej, je potrebné využiť Internet Explorer (9, 10 alebo 11). Pre zabezpečenie kontinuálnej prevádzky Vašich finančných procesov, odporúčame otestovať Váš prístup prostredníctvom prehliadača  Internet Explorer.

Mozilla Firefox nasleduje Google Chrome a rovnako nebude podporovať JAVA Runtime v novších verziách Mozilla Firefox. Pre tieto verzie Mozilla Firefox, Java plug-iny su deaktivované pri nedôveryhodných web-adresách. Pre aktiváciu plug-inu prosím použite nasledovný postup.

Hardvérové požiadavky

Minimálne hardvérové požiadavky pre ING komunikačné kanály sú:

Pripojená čítačka:

Pre pripojenie ING I-Dentiry   čítačky je potrebný voľný USB port

Nepripojená čítačka:

Žiadne špecifické hardvérové   požiadavky

Firewall

Je potrebné   mať otvorené porty 80 a 443

 

Bezpečnostné požiadavky

K správnemu používaniu ING komunikačných kanálov, je potrebné pravidelne aktualizovať Váš operačný systém, prehliadač a prostredie Java Runtime poslednou dostupnou verziou. ING zároveň odporúča aktualizáciu všetkých aplikácií na Vašom PC poslednými dostupnými verziami, aby sa predišlo možnému zneužitiu Vášho PC tretími stranami.

Vaše PC pre prístup k ING komunikačným kanálom musí byť chránené:

 • Aktualizovaným anti-vírusovým softvérom
 • Softvérovým a/alebo hardvérovým Firewall-om