Cookie settings

Cookies are small text files stored on your device to identify you and can be used to remember user preferences and analyse traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept all cookies", you agree to the use of all cookies as described in our cookie statement or "Accept only essential cookies" to only use cookies that are necessary for the functioning of our site.

Read our cookie statement here.

You can choose to adjust your preferences at any time.

Wholesale Banking

Podnikové financovanie a poradenstvo

Najdôležitejšou obchodnou aktivitou ING Bank sú vzťahy s podnikovou klientelou. Oddelenie firemného bankovníctva sa v oblasti financovania zameriava na nasledujúce skupiny klientov:

 • nadnárodné spoločnosti, ich dcérske spoločnosti a spoločné podniky, ktoré sú tradične klientami banky v iných teritóriách
 • slovenské podniky strategického významu
 • veľké slovenské podniky s výraznou exportnou orientáciou, resp. s významným podielom na domácom, či zahraničnom trhu a vyznačujúce sa vysokou mierou pridanej hodnoty

Po predchádzajúcej analýze historických výsledkov a obchodných plánov vašej  spoločnosti našimi skúsenými a profesionálnymi pracovníkmi vám môžeme navrhnúť najvhodnejšie riešenie v oblastiach:

Podnikové financovanie a úvery

Naša úverová divízia poskytuje kontokorentné úvery, revolvingové úvery a terminované úvery pre segment veľkých korporátov a finančných inštitúcií. Produktoví špecialisti sú pripravení poskytnúť naším klientom na mieru šité úverové riešenia, ktoré budú adresovať ich potreby. Portfólio našich produktov zahŕňa:

 • Kombinované úverové linky zahŕňajúce viaceré produkty pod jedným limitom
 • Kontokorentné úvery k bežnému účtu
 • Krátkodobé (do 12 mesiacov) financovanie
 • Strednodobé / dlhodobé financovanie

Vo forme:

 • Záväzné alebo nezáväzné úverové linky
 • Bilaterálne alebo Syndikovane financovanie

Vyznačujúce sa variabilitou:

 • Široká ponuka cudzích mien
 • Pevné alebo variabilne úrokové sadzby
 • Flexibilná štruktúra splácania (napr. jednorazové, postupné)

Spoločnosti s reálnymi investičnými zámermi, so zmluvami na veľkokapacitné dodávky alebo so špecifickými požiadavkami na financovanie môžu využiť odborné znalosti v oblasti:

Štruktúrované financovanie

(V spolupráci so špecializovanými pracoviskami ING Amsterdam a ING Londýn)

 • financovanie projektov
 • financovanie vývozu s podporou exportných agentúr
 • ostatné štruktúrované úvery

Spoločnosti, ktoré hľadajú špecifické rady pre možné akvizície alebo strategické finančné rozhodnutia môžu využiť širokú medzinárodnú sieť odborníkov pre:

Poradenstvo

(v spolupráci so špecializovanými oddeleniami v ING Londýn)

 • Poradenstvo pri fúziách a akvizícii
 • Kapitálové trhy
 • Špecializované financovanie