Cookie settings

Cookies are small text files stored on your device to identify you and can be used to remember user preferences and analyse traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept all cookies", you agree to the use of all cookies as described in our cookie statement or "Accept only essential cookies" to only use cookies that are necessary for the functioning of our site.

Read our cookie statement here.

You can choose to adjust your preferences at any time.

Wholesale Banking

Platobné služby

PRICHÁDZAJÚCE ÚHRADY

SEPA úhrada

Prichádzajúca SEPA úhrada je pripísaná na účet klienta v ING Bank s rovnakým dátumom splatnosti s akým ING Bank obdrží úhradu na svoje nostro, to znamená, že klientovi je úhrada pripísaná bez akéhokoľvek meškania. Prichádzajúce SEPA úhrady sú pripisované na účet klienta kontinuálne v priebehu pracovného dňa.  

 

Čas uzávierky

Prichádzajúca SEPA úhrada

n/a

 

Medzinárodná úhrada

Prichádzajúca medzinárodná úhrada je pripísaná na účet klienta v ING Bank s dátumom splatnosti podľa swiftovej správy prijatej od banky odosielateľa (za predpokladu, že úhrada je pripísaná na účet ING Bank). Pre dodržanie pripísania úhrady v ten istý deň pri úhradách v USD a GBP musí byť swiftová správa prijatá ING Bank v deň D do 17:00. Úhrady v USD a GBP prijaté po 17:00 budú pripísané na účet klienta s dátumom splatnosti na nasledujúci deň.

 

Čas uzávierky

Prichádzajúca medzinárodná úhrada

(obdržanie swiftovej správy)

n/a

Prichádzajúca medzinárodná úhrada v USD a GBP

(obdržanie swiftovej správy)

deň D 17:00

 

RTGS úhrada v reálnom čase

Prichádzajúca RTGS úhrada – “Úhrady v reálnom čase” platby sú spracované v reálnom čase a pripísané valutou toho istého dňa ako je uvedené vo swiftovej správe prijatej od banky odosielateľa v deň  D.

 

Čas uzávierky

Prichádzajúca RTGS úhrada

(obdržanie swiftovej správy)

n/a

 

Úhrada v rámci ING

Úhrady v rámci ING (Bratislava) sú pripísané na účet klienta bez akéhokoľvek omeškania s dátumom splatnosti toho istého dňa.

 

Čas uzávierky

Prichádzajúca úhrada v rámci ING

n/a

 

 

ODCHÁDZAJÚCE ÚHRADY

SEPA úhrada (Jeden deň)

SEPA úhrada (Jeden deň) je spracovaná ING Bank s dátumom splatnosti nasledujúceho dňa. Znamená to, že ak klient predloží SEPA úhradu v deň D do času uzávierky, v tento deň je zaťažený jeho účet príslušnou čiastkou. Čiastka SEPA úhrady je zaslaná banke príjemcu a pripísaná na účet príjemcu na nasledujúci deň D+1 (Jeden deň). Čas uzávierky pre SEPA úhrady (Jeden deň) je 17:00 v deň D (pre úhrady zaslané elektronicky).

 

Čas uzávierky

Debet na účte klienta

Kredit na účte banky príjemcu 

SEPA úhrada

(Jeden deň)

deň D 17:00 *

deň D

deň D +1

Trvalý príkaz

 

deň D

deň D +1

* čas uzávierky pre úhrady zaslané elektronicky (InsideBusiness Payments Slovensko, swift MT101)

 

SEPA úhrada (Ten istý deň)

ING Bank dokáže spracovať SEPA úhradu aj s dátumom splatnosti toho istého dňa. Čas uzávierky pre SEPA úhradu (Ten istý deň) je 11:00 v deň D (pre úhrady zaslané elektronicky). Banka príjemcu obdrží SEPA úhradu v ten istý deň (deň D).

 

Čas uzávierky

Debet na účte klienta

Kredit na účte banky príjemcu 

SEPA úhrada

(Ten istý deň)

deň D 11:00 *

deň D

deň D

* čas uzávierky pre úhrady zaslané elektronicky (InsideBusiness Payments Slovensko, swift MT101)

 

Medzinárodná úhrada (Dva dni)

Medzinárodná úhrada (Dva dni) je spracovaná s dátumom splatnosti dvoch pracovných dní. Znamená to, že ak klient predloží medzinárodnú úhradu v deň D do času uzávierky, v tento deň je zaťažený jeho účet príslušnou čiastkou. Čiastka úhrady je zaslaná banke príjemcu a pripísaná na účet príjemcu valutou D+2 (Dva dni). Čas uzávierky pre medzinárodné úhrady (Dva dni) v menách AUD, CAD, CHF, CNY, CZK, GBP, HUF, JPY, PLN, RON a USD je 17:00 v deň D (pre úhrady zaslané elektronicky). Čas uzávierky pre medzinárodné úhrady (Dva dni) v ostatných menách je 14:00 v deň D.

 

Čas uzávierky

Debet na účte klienta

Kredit na účte banky príjemcu 

Medzinárodná úhrada

(Dva dni)

deň 14:00 *

deň D

deň D +2

Medzinárodná úhrada (Dva dni) v AUD, CAD, CHF, CNY, CZK, GBP, HUF, JPY, PLN, RON a USD

deň 17:00 *

deň D

deň D +2

* čas uzávierky pre úhrady zaslané elektronicky (InsideBusiness Payments Slovensko, swift MT101)

 

Medzinárodná úhrada (Ten istý deň)

Medzinárodné úhrady (Ten istý deň) v EUR, USD a CZK sú spracované valutou toho istého dňa. Čas uzávierky pre úhrady v EUR je 11:00 hod. v deň D (pre úhrady zaslané v elektronickej forme). Úhrady v ten istý deň v CZK majú čas uzávierky 12:00 hod. v deň D (pre úhrady zaslané v elektronickej forme). Čas uzávierky pre úhrady v USD je 17:00 hod. v deň D (pre úhrady zaslané v elektronickej forme).

                                                     Čas uzávierky           Debet na účte
klienta                

Kredit na účte banky
príjemcu

Medzinárodná úhrada

(Ten istý deň) v USD, GBP     

deň D 17:00 *       deň Ddeň D

Medzinárodná úhrada

(Ten istý deň) v EUR

deň D 11:00 *deň Ddeň D

Medzinárodná úhrada

(Ten istý deň) v CZK

deň D 12:00 *deň Ddeň D

Medzinárodná úhrada

(Ten istý deň) v CHF, HUF

deň D 14:00 *deň Ddeň D

Medzinárodná úhrada

(Ten istý deň) v RON

deň D 12:00 *deň Ddeň D

Medzinárodná úhrada

(Ten istý deň) v PLN

deň D 13:30 *deň Ddeň D

Medzinárodná úhrada

(Ten istý deň) v CAD

deň D 15:30 *deň Ddeň D

Medzinárodná úhrada

(Ten istý deň) v AUD, CNY, JPY

deň D 15:00 *deň Ddeň D+1

* čas uzávierky pre úhrady zaslané elektronicky (InsideBusiness Payments Slovensko, swift MT101)

 

Úhrady v reálnom čase (RTGS)

RTGS úhrady alebo „Úhrady v reálnom čase“ sú spracované v reálnom čase s valutou toho istého dňa. Čas uzávierky RTGS úhrad je 16:00 hod. v deň D (v prípade zaslania úhrady klientom v elektronickej forme). Banka príjemcu obdrží úhradu v ten istý deň D.

 

Čas uzávierky

Debet na účte klienta

Kredit na účte banky príjemcu 

Úhrady v reálnom čase (RTGS)

deň D 16:00 *

deň D

deň D

* čas uzávierky pre úhrady zaslané elektronicky (InsideBusiness Payments Slovensko, swift MT101)

 

Úhrady v rámci ING (Bratislava)

Úhrady v rámci ING sú spracované s dátumom splatnosti toho istého dňa. Čas uzávierky pre úhrady v rámci ING (Bratislava) je 17:00 v deň D (pre úhrady zaslané elektronicky).

 

Čas uzávierky

Debet na účte klienta

Kredit na účte príjemcu

Úhrady v rámci ING

deň D 17:00 *

deň D

deň D

* čas uzávierky pre úhrady zaslané elektronicky (InsideBusiness Payments Slovensko, swift MT101)

 

Prevádzkové hodiny pre platobné služby ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

Oddelenie Client Services:od 8.30 CET do 17.00 CET                               
Platobné systémy:od 7.00 CET do 17.00 CET