We use cookies on our website to show you content we think is relevant to you, to manage the technical operations of our website, and analyse our traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept", you agree to the use of all cookies as described in our Cookie statement or "Do not accept" to only use cookies strictly necessary for the functioning of the site.

Wholesale Banking

Platby v hotovosti cez Slovenskú poštu

Na základe zmluvy so Slovenskou poštou š.p. može ING Bank ponúknuť svojim klientom spracovanie platieb v hotovosti v prospech účtu klienta v ING Bank, z ktoréhokoľvek pracoviska pošty prostredníctvom poštového peňažného poukazu na účet.

Pošta je schopná priamo zabezpečiť aj vytlačenie samotného tlačiva, vytlačenie kompletných údajov podľa želania klienta, obálkovanie a zaslanie poukazov na požadovanú adresu.

Spracovanie poukazov na strane pošty je vysoko automatizované, nakoľko poukazy obsahujú kompletnú informáciu v čiarovom kóde.

Tento produkt je vhodný najmä pre spoločnosti s veľkým počtom zákazníkov, ako sú napr. poisťovne, lízingové spoločnosti, prevádzkovatelia telefónnych sietí atď., ktorým môže ponúknuť pohodlný alternatívny spôsob platenia za poskytované služby.