Cookie settings

Cookies are small text files stored on your device to identify you and can be used to remember user preferences and analyse traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept all cookies", you agree to the use of all cookies as described in our cookie statement or "Accept only essential cookies" to only use cookies that are necessary for the functioning of our site.

Read our cookie statement here.

You can choose to adjust your preferences at any time.

Wholesale Banking

Obchodné financovanie

Pokiaľ potrebuje podnik pokryť exportno-importné riziká, alebo potrebuje nájsť vhodný produkt na optimalizáciu prevádzkového kapitálu, nezaobíde sa bez banky s globálnym pokrytím a lokálnym know–how. Banky, ktorá umožní efektívne využívať a kombinovať vhodné zdroje financovania. Individuálne produkty pre účely obchodného financovania poskytované ING minimalizujú transakčné riziká tak, aby sa vaša spoločnosť mohla naplno venovať tomu, čo je jej kľúčovou činnosťou a čo jej prináša zisk.

Strategicky sa naša banka v oblasti obchodného financovania zameriava na služby pre nasledujúce skupiny klientov:

  • nadnárodné spoločnosti, ich dcérske spoločnosti a spoločné podniky, ktoré sú tradične klientmi banky v iných teritóriách
  • slovenské podniky strategického významu
  • veľké slovenské podniky s výraznou exportnou orientáciou, resp. s významným podielom na domácom, či zahraničnom trhu a vyznačujúce sa vysokou mierou pridanej hodnoty

Po predchádzajúcej analýze historických výsledkov a obchodných plánov vašej  spoločnosti našimi skúsenými a profesionálnymi pracovníkmi vám môžeme navrhnúť najvhodnejšie produkty z oblasti obchodného financovania, ktorá okrem iného zahŕňa:

  • Dokumentárne akreditívy  - zaručujúce, že platba bude uskutočnená až po splnení určitých kritérií
  • Dokumentárne inkasa – minimalizujúce riziko nezaplatenia v medzinárodných obchodných transakciách
  • Vystavovanie záruk (napr. platobné záruky, ponukové / tendrové  záruky, kaučné / výkonové záruky, zádržné záruky)
  • Financovanie distribučných kanálov - podpora financovania predaja produkcie
  • Odkup pohľadávok (factoring)
  • Financovanie pohľadávok – pohľadávky z domáceho, či zahraničného obchodu