Cookie settings

Cookies are small text files stored on your device to identify you and can be used to remember user preferences and analyse traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept all cookies", you agree to the use of all cookies as described in our cookie statement or "Accept only essential cookies" to only use cookies that are necessary for the functioning of our site.

Read our cookie statement here.

You can choose to adjust your preferences at any time.

Wholesale Banking

ING Firemné karty

ING Bank ponúka Vašej spoločnosti riešenie v oblasti platobných kariet, tzv. ING Firemné karty, vydávané priamo zahraničnou bankou ING Bank N.V., Amsterdam. ING Firemné karty sa používajú pre obchodné účely.

Umožňuje to Vašej spoločnosti sledovať Vaše prevádzkové výdavky.  

ING Firemná karta je karta typu “charge card”. V praxi to znamená, že Vaša spoločnosť má k dispozícii mesačný limit a na pravidelnej báze je nutné vykonať úhradu za všetky transakcie vykonané za predchádzajúce obdobie Vašimi firemnými kartami. Celkový mesačný limit musí byť schválený a odsúhlasený zahraničnou bankou ING Bank N.V., Amsterdam. Tento limit nemôže byť vyšší ako súčet limitov všetkých platobných kariet vydaných pre Vašu spoločnosť. 

Výhody 

  • Ľahký spôsob platenia firemných výdavkov;
  • Prehľad a monitoring výdavkov všetkých kariet je k dispozícii 24 hodín denne;
  • Bezpečnosť proti zneužitiu platobnej karty;
  • ING Firemné karty sú akceptované celosvetovo v 24 miliónoch obchodoch a v 550,000 bankomatoch použitím PIN čísla;
  • Zahŕňa cestovné poistenie a služby v prípade nehôd, omeškania batožiny a poistenie omeškania letu;
  • Možnosť výberu v 360,000 pobočkách bánk celosvetovo;
  • Kreditný mesačný limit na firemnú kartu.

Dodatočné služby

ING Corporate Card Online

ING Corporate Card Online je internetová aplikácia poskytovaná bezplatne, v ktorej môže držiteľ karty ako aj spoločnosť kontrolovať vykonané transakcie. Informácie o transakciách sú k dispozícii 24 hodín denne z celého sveta. ING Corporate Card Online je efektívny prostriedok pri dokazovaní vykonania transakcií a takisto si môžete prostredníctvom neho overiť, či všetky Vaše transakcie boli správne zaznamenané.

  • Prehľad o zúčtovaných a čakajúcich transakciách;
  • Prehľad o voľných limitoch a vyčerpaných sumách;
  • Možnosť sťahovania si informácií o transakciách.