Cookies are small text files stored on your device to identify you and can be used to remember user preferences and analyse traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept", you agree to the use of all cookies as described in our Cookie statement or "Do not accept" to only use cookies strictly necessary for the functioning of the site.

Wholesale Banking

Używanie mTokena do logowania i podpisywania

Jak zalogować się za pomocą mTokena

Jeśli aplikacja ING InsideBusiness została już pobrana i zainstalowana, przejdź do strony logowania InsideBusiness i wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz opcję Login via mToken (Logowanie za pomocą mToken)
  2. W aplikacji InsideBusiness otwórz Skaner mTokena i zeskanuj unikatowy kod QR na ekranie
  3. Logowanie do aplikacji InsideBusiness powiodło się

Jak podpisywać za pomocą mTokena

Możesz używać funkcji mToken do podpisywania zleceń i transakcji na InsideBusiness. Jeśli aplikacja InsideBusiness została już pobrana, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do aplikacji InsideBusiness
  2. Otwórz Skaner mTokena i zeskanuj unikatowy kod QR na ekranie
  3. Wprowadź kod mPIN, aby zweryfikować zlecenie lub transakcję

Kod QR nie został zeskanowany poprawnie

Jeśli kod QR nie został zeskanowany poprawnie, aplikacja nie może zweryfikować Twojego polecenia. Przeczytaj poniższe sugestie, aby poprawić jakość skanowania:

  • Odbicia na ekranie powodują, że skanowanie jest trudniejsze dla urządzeń mobilnych
  • Wskaźnik myszy lub inne okna nie powinny zasłaniać fragmentów kodu QR
  • Spróbuj umieścić kod QR wewnątrz nawiasów kwadratowych, odsuwając się od ekranu lub przysuwając się do niego.

Jeśli nadal występują problemy ze skanowaniem kodu QR, skontaktuj się z lokalnym działem pomocy (helpdesk) ING.