Cookie settings

Cookies are small text files stored on your device to identify you and can be used to remember user preferences and analyse traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept all cookies", you agree to the use of all cookies as described in our cookie statement or "Accept only essential cookies" to only use cookies that are necessary for the functioning of our site.

Read our cookie statement here.

You can choose to adjust your preferences at any time.

Wholesale Banking

Mi a CRS (Common Reporting Standard) ?

Az adóügyi információcserére vonatkozó megállapodás (CRS) egy egységes jelentéstételi szabvány, amelyet az országok az offshore számlákra vonatkozó információk cseréjére használnak.  Az a célja, hogy megakadályozza az offshore adóelkerülést azzal, hogy átláthatóvá teszi az országok számára az offshore pénzügyi eszközöket.  A CRS-t az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) dolgozta ki. Az ING a CRS előírásaival összhangban jár el az egész világon. 

2016. január 1-től a CRS-t természetes és jogi személyekre is alkalmazni kell. Több mint 100 ország kötelezte el magát a CRS alkalmazására, beleértve az összes EU-tagországot és kulcsfontosságú pénzügyi központokat is.

Hogyan működik a CRS?

A pénzintézeteket arra kötelezték, hogy azonosítsák az ügyfelek adóilletőségét és jelentsék a helyi adóhatóságoknak a –közvetlenül, vagy közvetett módon- külföldi adóilletőségű ügyfelek által fenntartott pénzügyi számlákat. A helyi adóhatóságok egymással információt cserélnek.

Mit tesz az ING?

Az ING az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a „Törvény”) előírásai szerint meghatározza az ügyfelek adóilletőségeit. Ezután a Törvény előírásainak megfelelően június 30-ig jelentjük az azt megelőző adóévre vonatkozóan a helyi adóhatóságnak (NAV) azokat a pénzügyi számlákat, amelyek külföldi adóilletőségűek közvetlen vagy közvetett tulajdonában vannak.

Mit jelent ez Önöknek?

Amennyiben Önöket érinteni fogja az adóügyi információcserére vonatkozó megállapodás (CRS), arra fogjuk kérni, hogy egy olyan nyilatkozatot töltsenek ki, amely alapján az adóilletőségük megállapítható. Amennyiben körülményeikben változás áll be, és ez a változás befolyásolni fogja az Önök CRS-meghatározását, kérjük, hogy erről feltétlenül informálják bankunkat. Ezt követően az adóilletőségi nyilatkozatot újra ki kell tölteniük.

Amennyiben kérdésük van… 

További részletekért keresse a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, az  OECD honlapját (OECD weblap), vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi adóhatósággal.

Ezt a hirdetményt a 2013. évi Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló CCXXXVII. törvény 288/d szakasza alapján tesszük közzé, melynek értelmében tájékoztatnunk kell az ügyfeleinket az ügyfeleink adóilletőségének azonosításáról és arról, hogy kötelességünk a törvény 43/h szakasza értelmében a vonatkozó adatokat a helyi adóhatóságnak továbbitani.