Cookie settings

Cookies are small text files stored on your device to identify you and can be used to remember user preferences and analyse traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept all cookies", you agree to the use of all cookies as described in our cookie statement or "Accept only essential cookies" to only use cookies that are necessary for the functioning of our site.

Read our cookie statement here.

You can choose to adjust your preferences at any time.

Wholesale Banking

Zéró tolerancia a vesztegetéssel és a korrupcióval szemben

A szervezet minden szintjén elvárjuk az ING minden munkavállalójától, hogy üzleti tevékenységüket mindenkor a Narancssárga kódexünkben foglalt értékeknek és magatartásformáknak megfelelően végezzék.
A vesztegetéssel és korrupcióval kapcsolatban a zéró tolerancia elvét követjük. Sem most, sem pedig a jövőben nem fizetünk csúszópénzeket és nem ajánlunk fel nem helyénvaló ösztönzőket senkinek, semmilyen célból. Továbbá sem most, sem pedig a jövőben nem fogadunk el csúszópénzeket vagy nem helyénvaló ösztönzőket, valamint semmi olyasmit, ami annak lehetne tekinthető. Ugyanezt várjuk el ügyfeleinktől, valamint azon üzleti partnereinktől és harmadik felektől, akik megbízás alapján vagy a nevünkben szolgáltatásokat nyújtanak, illetve üzleti tevékenységet végeznek. A vesztegetés és a korrupció semmilyen formája nem elfogadott.

Az ING Vesztegetés- és korrupcióellenes szabályzatának alapelvei értelmében:

  1. A vesztegetés és a korrupció minden formája – az ügymenetkönnyítő juttatásokat is ideértve – szigorúan tiltott.
  2. Az ajándékoknak és szórakozási lehetőségeknek mindig arányosnak és észszerűnek kell lenniük; jogszerű célhoz kell kapcsolódniuk; továbbá nem hozhatnak létre összeférhetetlenséget és nem kelthetik annak látszatát.
  3. A munkavállalók és a harmadik felek nem ajándékozhatnak és adományozhatnak politikai pártok javára, valamint nem kínálhatnak fel ajándékokat vagy szórakozási lehetőségeket politikai tisztség betöltésére pályázó személyeknek az ING nevében.
  4. A fizetett és fizetetlen gyakornoki munkát és a kirendeléseket az adott személy érdemei alapján kell odaítélni.
  5. A megkérdőjelezhető magatartást felelősségre kell vonni, a (gyaníthatóan) nem helyénvaló kifizetéseket vagy tevékenységeket pedig jelenteni kell a vezetőségnek vagy a visszaélések bejelentésére szolgáló csatornákon keresztül.

Közfeladatot ellátó személyek

A közfeladatot ellátó személyekkel, illetve állami tulajdonban lévő szervezetekkel folytatott jogszerű üzleti kapcsolatokra kiemelt figyelem és szigorúbb feltételek – például előzetes jóváhagyás és alacsonyabb értékhatárok – vonatkoznak.

Utazás és szállás

Általánosságban elmondható, hogy vállalati vendéglátási csomagok részeként nem szabad felajánlani vagy elfogadni utazást vagy szállást.

Jótékonysági adományok

Jótékonysági adományok csak tényleges jótékonysági szervezetek számára adhatók annak érdekében, hogy ne lehessen ilyen módon elfedni az esetleges vesztegetést.

Nyilvántartás és regisztrálás

A harmadik feleket érintő kiadásokat és kifizetéseket regisztrálni kell és megfelelően be kell vezetni a pénzügyi könyvekbe.

Szabályszegések

Az ING munkavállalóit arra ösztönözzük, hogy a Visszaélések bejelentésére vonatkozó szabályzatban ismertetett belső bejelentővonalakon keresztül jelentsék a szabályszegéseket. A részvénytulajdonosok, harmadik felek és más érdekelt felek gyanúikat az ING megfelelőségi igazgatójának jelenthetik.