We use cookies on our website to show you content we think is relevant to you, to manage the technical operations of our website, and analyse our traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept", you agree to the use of all cookies as described in our Cookie statement or "Do not accept" to only use cookies strictly necessary for the functioning of the site.

Wholesale Banking

Úrokové sazby ING Praha - platné do 31. 12. 2021

MěnaING Prague credit base rate

Úrok z prodlení (ING Prague Debit Base Rate)

AUD0,00 %12,00 %
BGN0,00%; -0,8 % p.a. z částky zůstatku účtů jejichž hodnota přesáhne 350 000 BGN4,75 %
CAD0,00 %12,00 %
CNY0,00 %19,00 %
CZK0,00 %6,75 %
CZK z částky zůstatků finančních institucí0; -20 % p.a. z částky zůstatků Finančních institucí, jejichž hodnota
přesáhne částku 300 000 000 CZK
6,75 %
DKK    - 1,6 % p.a. z částky zůstatku účtů jejichž hodnota přesáhne 500 000 DKK8,00 %
EUR- 0,6 % p.a7,40 %
GBP0,00 %7,00 %
HRK0,00 %6,75 %
HUF0,00%; - 0,6 % p.a. z částky zůstatku účtů jejichž hodnota přesáhne 60 000 000 HUF14,00 %
CHF0,00%; - 1,5 % p.a. z částky zůstatku účtů jejichž hodnota přesáhne 200 000 CHF4,50 %
JPY0,00%; -0,7 % p.a. z částky zůstatku účtů jejichž hodnota přesáhne 20 000 000 JPY3,50 %
NOK0,00 %8,00 %
PLN0,00 %9,50 %
RON0,00 %22,00 %
RUB0,00 %30,00 %
SEK0,00%; - 1 % p.a. z částky zůstatku účtů jejichž hodnota přesáhne 500 000 SEK30,00 %
TRY0,20 %14,00 %
USD0,00 %8,00 %

 

End of Year fee (všechny měny)

Jednorázový poplatek ve výši 0,30 % ze Zvýšené částky* zůstatků všech účtů klienta ve všech měnách k 31. 12., za předpokladu, že agregovaný zůstatek účtů s kladným zůstatkem k tomuto dni přesáhne 100 000 000 CZK.*

* Zvýšená částka se vypočte jako rozdíl mezi agregovanými kladnými zůstatky všech účtů klienta k 31. 12. a průměrem agregovaných kladných zůstatků všech účtů klienta za období od 1. 1. - 30. 11. daného roku navýšeného o 30 %.

Zůstatky na účtech vedených v jiných měnách než CZK se přepočtou do CZK středovým kurzem České národní banky platným dne 31. 12. daného roku.