We use cookies on our website to show you content we think is relevant to you, to manage the technical operations of our website, and analyse our traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept", you agree to the use of all cookies as described in our Cookie statement or "Do not accept" to only use cookies strictly necessary for the functioning of the site.

Wholesale Banking

Přihlášení a podepisování pomocí funkce mToken

Jak se pomocí mToken přihlašovat

Pokud jste si již stáhli a nainstalovali aplikaci ING InsideBusiness, přejděte na přihlašovací stránku služby InsideBusiness a postupujte následovně:

  1. Vyberte přihlášení přes mToken.
  2. V aplikaci InsideBusiness otevřete skener mToken a naskenujte jedinečný kód QR na obrazovce.
  3. Nyní jste úspěšně přihlášeni do aplikace InsideBusiness.

Jak pomocí mToken podepisovat

Pomocí mToken můžete v aplikaci InsideBusiness podepisovat příkazy a transakce. Pokud jste si aplikaci InsideBusiness již stáhli, postupujte následovně:

  1. Přejděte do aplikace InsideBusiness.
  2. Otevřete skener mToken a naskenujte jedinečný kód QR na obrazovce.
  3. Zadáním svého kódu mPIN potvrďte příkaz nebo transakci.

QR kód se nenaskenoval správně

Pokud se kód QR nenaskenuje správně, aplikace nemůže ověřit váš požadavek. Přečtěte si následující doporučení ke skenování:

  • Kvůli odrazům na obrazovce je skenování pro mobilní zařízení obtížnější.
  • Musí být vidět celý kód QR, nesmí být zakryt kurzorem ani žádnými okny.
  • Zkuste kód QR dostat do vymezeného prostoru přibližováním a oddalováním od obrazovky.

Pokud vaše potíže se skenováním kódu QR přetrvávají, obraťte se na místní linku podpory ING.