Prohlášení o cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, abychom vám mohli zobrazovat obsah, který je pro vás podle našeho názoru relevantní, a abychom mohli spravovat technické operace na našich webových stránkách a analyzovat návštěvnost za účelem dalšího zlepšování našich webových stránek. Informace o tom, jakým způsobem využíváte naše stránky, můžeme případně sdílet s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analytiky. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s používáním všech souborů cookie, jak je to popsáno v našem prohlášení o používání souborů cookie. Kliknutím na tlačítko „Použít jen nezbytné cookies“ souhlasíte s tím, abychom používali jen soubory cookie nezbytně nutné pro fungování webových stránek.

Prohlášení o používání souborů cookie na stránkách ING Wholesale Banking

Své preference můžete kdykoli upravit.

Wholesale Banking

Odebírání dětí z biologických rodin je u nás nadprůměrné, pomoci má projekt Lighthouse zaměřený na prevenci

Podle analýzy MPSV je v České republice v náhradní péči kolem 28 000 dětí, což je v rámci zemí Evropské unie nadprůměrný počet. Každý rok roste počet dětí, které vyrůstají mimo svou biologickou rodinu, ať už jsou v ústavní výchově nebo v náhradní rodinné péči. Častým důvodem odebrání dětí jsou finanční potíže. Počet lidí, kteří mají finanční problémy a žijí na prahu chudoby, v poslední době vrostl. Vliv na to měla pandemie covidu, zvyšující se ceny energií a potravin či inflace. I z tohoto důvodu vznikl projekt Lighthouse, který spustila Nadace Terezy Maxové dětem společně s bankou ING. Cílem je pomoci sociálně slabým rodinám a samoživitelům, dlouhodobým cílem projektu je podpořit rodiče v nouzi a zabránit nechtěnému odebrání dětí z rodin. Od začátku projektu v roce 2022 se podařilo konkrétně pomoci již 124 rodinám.

Nejčastějším důvodem odebrání dítěte z péče rodičů je zanedbávání výchovy způsobené zpravidla nedostatkem rodičovských kompetencí a nebo nestabilní ekonomickou či bytovou situací rodiny. Systém přitom nedisponuje dostatečnými nástroji, jak problémům v rodičovské péči a chudobě předcházet. Ze zkušenosti víme, že se mnoho rodin či sólo rodičů dostává do obtížných situací, které neumí bez cílené podpory řešit. Mnohdy hrozí rodinám odebrání dětí a jejich umístění do ústavní péče, většinou vlivem hrozby ztráty bydlení,“ říká ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem, Terezie Sverdlinová.

 

Odborníci  napříč sektory se shodují, že v případě odebírání dětí z rodin se u nás bohužel častěji řeší následky než příčiny. Projekt Lighthouse nabízí kromě jednorázových řešení v případě akutní krize i dlouhodobé programy, které pomůžou zvýšit finanční gramotnost nebo schopnost uplatnit se na trhu práce a předejít tak často obtížně řešitelné situaci či odebrání dětí.

Partnerem projektu je banka ING, která s Nadací Terezy Maxové dětem spolupracuje od roku 2006. V letošním roce projekt Lighthouse získal 2. místo v kategorii TOP Odpovědná firma pomáhající okolí v rámci soutěži TOP Odpovědná firma 2023. Tuto cenu každoročně uděluje Byznys pro společnost  největší platforma pro odpovědné a udržitelné podnikání v České republice.

„Iniciativy podporující vzdělání dětí z dětských domovů a pěstounských rodin mají v našich společensky odpovědných aktivitách své pevné místo. Projektem Lighthouse jsme rozšířili spolupráci s naším dlouhodobým partnerem – Nadací Terezy Maxové dětem a zaměřili jsme se i na prevenci a podporu rodičů, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Těší mne, že projekt již v prvních dvou letech svého fungování pomohl několika desítkám rodičů zachovat si stabilní ekonomické zázemí, uplatnit se na trhu práce či se dostat z dluhové pasti, a umožnil tak jejich dětem dále vyrůstat a rozvíjet se ve své rodině,“ uvedl Erik Fortgens, generální ředitel ING v České republice.

 

Prevence odebírání dětí, kurzy kariérního poradenství a zvyšování finanční gramotnosti

Projekt Lighthouse je rozdělen do několika částí, první se věnuje výše zmíněnému tématu prevence nežádoucího odebírání dětí z rodiny. Ve spolupráci s OSPOD je cílem adresná pomoc rodinám, které se dostaly do těžké sociální či jiné ohrožující situace. Finanční podpora je jednorázová, předpokladem je spolupráce rodičů a samozřejmě také bezpečné rodinné prostředí pro dítě.

Další část projektu je zaměřená na uplatnění se na trhu práce, v jehož rámci měli rodiče samoživitelé možnost navštěvovat kurzy Kariérního poradenství. Hlavním přínosem je zvýšení sebevědomí a motivace k dalšímu samostatnému životu díky pomoci s hledáním vhodného pracovního místa. „Původní představa byla, že by co nejvíce klientek kurzu po jeho absolvování nastupovalo do práce. Realita je však trochu jiná. Maminky v azylovém domě nejsou často v situaci, kdy by měly děti kam dát a mohly chodit do práce. Mohou ale už podnikat zcela konkrétní kroky, aktivně využívat nabídku pracovního úřadu. Potěšilo mě, že všechny frekventantky kurzu si nakonec požádaly o rekvalifikaci. A že se podle slov ředitelky zařízení mezi nimi obrovsky zvedla morálka a naděje, že se uplatní,“ říká kariérní poradkyně, Kateřina Šamanová.

Poslední součástí projektu Lighthouse je zvyšování finanční gramotnosti prostřednictvím seminářů, které probíhají v azylových domech. Cílem je, aby maminky dokázaly po znovu začlenění do běžné společnosti hospodařit s finančními prostředky, vést svou domácnost a předcházet finančním problémům. V rámci teoretické části se klientky dozvídají, jak si sestavit finanční rozpočet na celý měsíc, jak řešit dluhovou problematiku a jak si vytvořit finanční rezervu. Součástí praktické části je individuální zmapování osobních dluhů, práce na splátkových kalendářích, vytvoření rodinného rozpočtu či možnosti levného nakupování.