We use cookies on our website to show you content we think is relevant to you, to manage the technical operations of our website, and analyse our traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept", you agree to the use of all cookies as described in our Cookie statement or "Do not accept" to only use cookies strictly necessary for the functioning of the site.

Wholesale Banking

ING zvyšuje úsilí v oblasti obnovitelných zdrojů energie a omezuje financování nových ropných a plynových polí

23. března 2022

ING Banka v minulosti usilovně pracovala na tom, aby navýšila hodnotu úvěrového portfolia zaměřeného na výrobu energie pocházející z obnovitelných zdrojů na současných 60 %, čímž zdaleka překonala nejambicióznější klimatický cíl Pařížské dohody. A nyní jde ještě o krok dál. ING oznamuje, že do konce roku 2025 chce zvýšit financování obnovitelných zdrojů energie o dalsich 50 % a že již nebude poskytovat financování nových ropných a plynových polí.

Tyto kroky jsou v souladu s "Plánem nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050" Mezinárodní energetické agentury. Podle tohoto plánu je třeba masivně investovat do čisté energie a infrastruktury, což následně povede ke snížení poptávky po fosilních palivech. Tuto sníženou poptávku by měla pokrýt stávající naleziště ropy a zemního plynu, což znamená, že podle názoru Mezinárodní agentury pro energii, i podle našeho názoru, by neměla být zapotřebí žádná nová naleziště.

Tyto kroky rovněž podporují plány Evropské unie "Fit for 55" a "REPowerEU". I tam jsou klíčovými prvky dodávky ropy a plynu ze stávajících nalezišť, investice do čisté energie a infrastruktury pro elektrifikované hospodářství a energetická účinnost.

"Nejlepším způsobem, jak snížit závislost na fosilních palivech, je zajistit, aby byl k dispozici dostatek cenově dostupných zelených alternativ," uvedl Michiel de Haan, vedoucí energetického sektoru ING. "Tyto kroky to podporují a ukazují, že to myslíme vážně s využitím našich finančních prostředků k usnadnění energetické transformace."

Při vytváření energetické strategie ING vyvažujeme tři klíčové zájmy: potřebu dekarbonizace v rámci boje proti změně klimatu, potřebu cenové dostupnosti energie pro lidi a podniky, a potřebu bezpečnosti dodávek energie.

Kroky, které jsme oznámili, navazují na cestu, kterou jsme se dali již před lety. Pokud se podíváme na naše portfolio výroby elektřiny, v roce 2017 jsme se zavázali, že do roku 2025 opustíme uhelné elektrárny, a od té doby jsme snížili naši expozici o 80 %. Zároveň jsme více než zdvojnásobili financování výroby energie z obnovitelných zdrojů, jako je solární a větrná energie, která nyní tvoří téměř 60 % našeho portfolia v energetice.

Celkový objem úvěrů na výrobu elektřiny

Oznámené omezení se týká konkrétně účelového financování těžby (úvěry nebo kapitálové trhy) pro ropná a plynová pole schválená k rozvoji po 31. prosinci 2021. Zároveň budeme i nadále poskytovat financování klientům, kteří zabezpečují dodávky ropy a plynu, v souladu s úsilím o zachování energetické bezpečnosti a cenové dostupnosti během přechodu na nízkouhlíkové technologie.

Oznámení je součástí našeho přístupu Terra (en), který směřuje naše portfolio k udržení růstu globálních teplot na 1,5 stupni Celsia, aby bylo do roku 2050 dosaženo čisté nuly. Další podrobnosti naleznete v naší integrované zprávě o klimatu.