We use cookies on our website to show you content we think is relevant to you, to manage the technical operations of our website, and analyse our traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept", you agree to the use of all cookies as described in our Cookie statement or "Do not accept" to only use cookies strictly necessary for the functioning of the site.

Wholesale Banking

ING vykázala za 1. čtvrtletí 2021 čistý hospodářský výsledek ve výši 1 005 milionů eur

Hospodářský výsledek ING před zdaněním činil v 1. čtvrtletí 2021 1 463 milionů eur; kapitálová pozice zůstává na uspokojivé úrovni 15,5 %.

  • Čistý úrokový výnos oproti 4. čtvrtletí 2020 vzrostl, mimo jiné také díky cíleným dlouhodobějším refinančním operacím (TLTRO) III, které plně vyvážily tlak na úrokovou marži.
  • Došlo k robustnímu meziročnímu zvýšení výnosu z poplatků ve výši 9,1 %, jedná se zejména o poplatky z investičních produktů.
  • V 1. čtvrtletí 2021 byly náklady na riziko nízké. Náklady zůstaly pod kontrolou, nicméně z důvodu restrukturalizace vznikly určité vedlejší náklady.

Zvýšení objemu úvěrů a vkladů

  • Čisté primární úvěry dosáhly v 1. čtvrtletí celkem 17,8 miliardy eur, a to také díky cíleným dlouhodobějším refinančním operacím určeným na podporu ekonomiky; objem čistých zákaznických vkladů vzrostl o 8,1 miliardy eur, což odráží přetrvávající dopady pandemie onemocnění covid-19 a uzavření ekonomik.
  • Primární zákaznická základna zůstala v 1. čtvrtletí 2021 na úrovni 13,8 milionu klientů, což odráží dopady pandemie covid-19.

Prohlášení generálního ředitele

„ING dosáhla v 1. čtvrtletí 2021 velmi dobrého výsledku. Výrazné zvýšení čistého zisku v meziročním srovnání bylo dáno dobrým růstem výnosu z poplatků a nižšími náklady na riziko,“ říká generální ředitel Skupiny ING Steven van Rijswijk.

Pro naše aktivity generující poplatky byl významný růst investičních produktů, zejména v Německu a Belgii. V oblasti úvěrů byla ING v 1. čtvrtletí úspěšná, a to také díky tomu, že se nám podařilo program Evropské centrální banky TLTRO transformovat do půjček, a pomoci tak našim klientům, kteří se stále potýkají s následky pandemie covid-19, a podpořit ekonomické oživení. Pokud jde o náklady na riziko, zůstáváme obezřetní a počítáme se zpožděnými úvěrovými ztrátami.

Nadále pokračujeme ve snaze maximálně přizpůsobit naše služby potřebám klientů a soustředíme se na nejlepší možné příležitosti budoucího růstu. Stále klademe důraz na mobilní a digitální řešení, jelikož naši klienti stále ve větší míře využívají digitální kanály. To vedlo v Nizozemsku ke snížení počtu poboček a zvýšení počtu obslužných míst, k čemuž jsme využili rezervu na restrukturalizaci. Oznámili jsme také, že ukončíme poskytování retailových služeb v Rakousku a v České republice, abychom se mohli soustředit na trhy, které nabízejí lepší možnosti růstu a vyšší ziskovost.

V uplynulém čtvrtletí uzavřela ING rekordní množství zelených smluv, konkrétně více než padesát s klienty ze stále se rozšiřujícího množství sektorů. Zájem klientů o udržitelnost roste, což se odráží i ve volbě financování. Vzhledem k tomu, jaký význam pro nás mají kritéria správy v oblasti životního prostředí a sociální oblasti (ESG), můžeme našim klientům v této snaze vyjít maximálně vstříc. Příkladem může být revolvingový úvěrový nástroj o objemu 10,1 miliardy eur, který jsme pomohli zprostředkovat pro společnost AB InBEv. Jedná se o v historii nejvyšší úvěr spojený s udržitelnými cíly.

Dalším naším krokem k naplnění našeho cíle stát se bankovním lídrem v oblasti dat a digitalizace bylo oddělení pozice technologického a provozního ředitele na úrovni představenstva – vznikla nová pozice technologického ředitele. Také jsme nedávno přivítali novou ředitelku pro řízení rizik ING Group (CRO) a nového ředitele pro oblast firemního bankovnictví (WB), kteří přinášejí nový pohled a diverzitu do výkonné rady a správní rady.
Velmi rád bych na závěr poděkoval všem našim zaměstnancům za jejich aktivní přístup, flexibilitu a kvalitně odvedenou práci, podporu a pomoc, kterou poskytují našim klientům v této obtížné době.“