We use cookies on our website to show you content we think is relevant to you, to manage the technical operations of our website, and analyse our traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept", you agree to the use of all cookies as described in our Cookie statement or "Do not accept" to only use cookies strictly necessary for the functioning of the site.

Wholesale Banking

Pomáháme dětem. Ruku na to!

ING Bank a Nadace Terezy Maxové dětem spolupracují na různých projektech. Nejedná se pouze o grantovou komisi a rozdělování finančních prostředků, ale také o návštěvy podpořených subjektů, sponzorství a organizování vlastních dobrovolnických aktivit.

www.terezamaxovadetem.cz | info@terezamaxovadetem.cz

 

Zástupci banky ING a Nadace Terezy Maxové dětem osobně navštěvují podpořené skupiny a seznámí se tak s konkrétními projekty. Během těchto návštěv jsou informováni, jakým způsobem byly poskytnuté prostředky využity a jakou konkrétní potřebu zaplnily. Během návštěvy také často probírají možnosti další spolupráce. ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem pomáhá i nefinančně formou dobrovolné pomoci zaměstnanců ING nebo Nadace Terezy Maxové dětem.

V letošním roce jsou v plánu tyto aktivity:

 • Charitativní týdny „ING Charity Week“ - pro letošní rok opět plánujeme jarní a podzimní - 10. až 15.května 2021 a 18. až 22. října 2021.
 • Výtvarná soutěž pro děti z dětských domovů a náhradních rodin. Téma soutěže ponese název „Co pro mě znamená sport?" Téma bylo tentokrát zvoleno v souvislosti s řadou významných sportovních událostí očekávaných v roce 2021 a sportem jako jedním z důležitých prvků rozvoje dítěte.
 • Teribear Hýbe Prahou – účast na sportovně – charitativní akci – září 2021

 

Důležité dokumenty pro podání žádosti:

Informace pro podání žádosti
Formulář žádosti
Finanční rozpočet

 

Data grantových řízení Fondu pro rok 2021:

 • První kolo grantového řízení: 14. 4. 2021 - Přehled žádostí a výsledky grantového řízení ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem
 • Druhé kolo grantového řízení je stanoveno na 14. 10. 2021 s uzávěrkou příjmu žádostí do 20. 8. 2021.
 • Z fondu mohou být podpořeny projektové záměry či individuální žádosti na podporu vzdělání, všestranného rozvoje dětí, volnočasových či sportovních aktivit.
 • Fond podporuje výhradně programy v rámci České republiky.
 • Maximální výše ročního příspěvku pro náhradní rodinu je 25 000 Kč, přičemž je nutné respektovat limit 5 000 Kč na 1 dítě v náhradní rodinné péči.
 • Maximální výše ročního příspěvku pro projekt organizace je 60 000 Kč, přičemž je nutné respektovat limit 40 000 Kč na 1 podanou žádost.
 • Do grantového kola může každý žadatel podat 1 grantovou žádost.
 • Žádat mohou pouze organizace působící minimálně 2 roky.

Historické výsledky grantových kol

 

Členové grantové komise

Zástupci ING Bank jsou do komise voleni jako reprezentanti konkrétního oddělení.

 • Erik Fortgens (předseda fondu)
 • Pavel Heřmanský (předseda grantové komise)
 • Karolína Kříženecká
 • Barbora Kučerová
 • Kamila Trnková
 • Ivana Vincencová
 • Gabriela Jindrová
 • Karel Mastný

Zástupci Nadace Terezy Maxové dětem jsou členové komise z titulů svých pozic v Nadaci.

 • Jiřina Nachtmannová
 • Petra Zapletalová 
 • Terezie Sverdlinová