We use cookies on our website to show you content we think is relevant to you, to manage the technical operations of our website, and analyse our traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept", you agree to the use of all cookies as described in our Cookie statement or "Do not accept" to only use cookies strictly necessary for the functioning of the site.

Wholesale Banking

Pomáháme dětem. Ruku na to!

ING Bank a Nadace Terezy Maxové dětem spolupracují na různých projektech. Nejedná se pouze o grantovou komisi a rozdělování finančních prostředků, ale také o návštěvy podpořených subjektů, sponzorství a organizování vlastních dobrovolnických aktivit.

www.terezamaxovadetem.cz | info@terezamaxovadetem.cz

 

Zástupci banky ING a Nadace Terezy Maxové dětem osobně navštěvují podpořené skupiny a seznámí se tak s konkrétními projekty. Během těchto návštěv jsou informováni, jakým způsobem byly poskytnuté prostředky využity a jakou konkrétní potřebu zaplnily. Během návštěvy také často probírají možnosti další spolupráce. ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem pomáhá i nefinančně formou dobrovolné pomoci zaměstnanců ING nebo Nadace Terezy Maxové dětem.

 

Důležité dokumenty pro podání žádosti:

Informace pro podání žádosti
Formulář žádosti
Finanční rozpočet

 

Grantové řízení Fondu pro rok 2023:

Grantové řízení proběhne 5. 10. 2023 s uzávěrkou příjmu žádostí do 25. 8. 2023.

 

 • Z fondu mohou být podpořeny projektové záměry či individuální žádosti na podporu vzdělání, všestranného rozvoje dětí, volnočasových či sportovních aktivit v aktuálním školním roce (září - červen).
 • Fond podporuje výhradně programy v rámci České republiky.
 • Maximální výše ročního příspěvku pro náhradní rodinu je 25 000 Kč, přičemž je nutné respektovat limit 5 000 Kč na 1 dítě v náhradní rodinné péči.
 • Maximální výše ročního příspěvku pro projekt organizace je 40 000 Kč.
 • Do grantového kola může každý žadatel podat 1 grantovou žádost.
 • Žádat mohou pouze organizace působící minimálně 2 roky.

 

Historické výsledky grantových kol

 

Členové grantové komise

Zástupci ING Bank jsou do komise voleni jako reprezentanti konkrétního oddělení.

 • Erik Fortgens (předseda fondu)
 • Lucie Polívková (předsedkyně grantové komise)
 • Ivana Vincencová
 • Gabriela Jindrová
 • Helena Portová
 • Monika Kahánková
 • Eva Bučová
 • Helena Boršická
 • Martin Doubek
 • Karel Mastný

Zástupci Nadace Terezy Maxové dětem jsou členové komise z titulů svých pozic v Nadaci.

 • Terezie Sverdlinová
 • Jiřina Nachtmannová
 • Petra Zapletalová
 • Jindra Machačová