We use cookies on our website to show you content we think is relevant to you, to manage the technical operations of our website, and analyse our traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept", you agree to the use of all cookies as described in our Cookie statement or "Do not accept" to only use cookies strictly necessary for the functioning of the site.

Wholesale Banking

Ovládanie karty a čítačky ING I-Dentity

Zmena PIN kódu karty ING I-Dentity

Ak chcete zmeniť PIN kód karty, postupujte nasledovne:

 1. Vložte kartu ING I-Dentity do čítačky. Zobrazí sa text „Press Login, Sign or Menu“.
 2. Stlačte dvakrát tlačidlo „MENU“. Zobrazí sa text „Change PIN“.
 3. Stlačte tlačidlo „OK“. Zobrazí sa text „Enter PIN“.
 4. Zadajte existujúci PIN kód a stlačte tlačidlo „OK“. Zobrazí sa text „Enter New PIN“.
 5. Zadajte nový PIN kód a stlačte tlačidlo „OK“. Zobrazí sa text „Confirm New PIN“.
 6. Potvrďte nový PIN kód a stlačte tlačidlo „OK“.

PIN kód je teraz zmenený.

Odblokovanie karty ING I-Dentity

Ak trikrát zadáte nesprávny PIN kód, karta sa z bezpečnostných dôvodov zablokuje. Pre odblokovanie postupujte nasledovne:

 1. Vložte kartu ING I-Dentity do čítačky. Zobrazí sa hlásenie „Error. PIN blocked“ (Chyba. PIN kód je zablokovaný).
 2. Stlačte opakovane tlačidlo „Menu“, pokiaľ sa vám nezobrazí „Generate unblock PIN“.
 3. Stlačte tlačidlo „OK“. Zobrazí sa text „Unblock Challange“, za ktorým nasleduje číselný kód.
 4. Zatelefonujte na miestnu technickú podporu ING a uveďte zobrazený číselný kód. Podpora vám obratom poskytne kód na odomknutie.
 5. Uistite sa, že ste stále na obrazovke „Unblock Challenge“ s číselným kódom (ak váš čas na prečítanie vypršal, zopakujte vyššie uvedené kroky, aby ste znova zobrazili „Unblock Challenge“).
 6. Stlačte tlačidlo „OK“. Zobrazí sa text „Unblock Response“.
 7. Zadajte kód odomknutia, ktorý ste dostali od technickej podpory spoločnosti ING a stlačte tlačidlo „OK“.
 8. Teraz zadajte nový PIN kód a stlačte tlačidlo „OK“.
 9. Potvrďte nový PIN kód a stlačte tlačidlo „OK“.

Karta je teraz znova pripravená na používanie.

Karta ING I-Dentity s vypršanou platnosťou

Ak vypršala platnosť vašej aktuálnej karty ING I-Dentity, nie je možné požiadať o novú kartu online. O novú čítačku karty ING I-Dentity môžete požiadať svojho administrátora alebo miestnu technickú podporu ING.

Zmena nastavení jazyka čítačky ING I-Dentity

Čítačka podporuje holandský a anglický jazyk. Pre zmenu jazyka postupujte nasledovne:

 1. Vložte kartu I-Dentity do čítačky.
 2. Stlačte tlačidlo „Menu“ 3-krát, kým sa na displeji nezobrazí položka „Menu Language“.
 3. Stlačením tlačidla „OK“ prepínate medzi holandským a anglickým jazykom.