We use cookies on our website to show you content we think is relevant to you, to manage the technical operations of our website, and analyse our traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept", you agree to the use of all cookies as described in our Cookie statement or "Do not accept" to only use cookies strictly necessary for the functioning of the site.

Wholesale Banking

Aktivácia karty ING I-Dentity

Keď sa prihlásite do aplikácie InsideBusiness, z bezpečnostných dôvodov spoločnosť ING vyžaduje dokončenie kroku overenia pomocou karty a čítačky ING I-Dentity. Všetky informácie, ktoré potrebujete na začatie používania aplikácie InsideBusiness, nájdete tu.

Prvá aktivácia

Ak chcete začať používať kartu ING I-Dentity a čítačku, musíte kartu najskôr aktivovať. Ak je to vaša prvá karta, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Ak má vaša spoločnosť určeného administrátora, požiadajte ho o aktiváciu vašej karty ING I-Dentity.
  2. Pokiaľ nie je určený administrátor a chcete aktivovať svoju kartu ING I-Dentity, skontrolujte podrobnosti na preberacom formulári. Podpíšte a vráťte formulár na adresu, ktorá je v ňom uvedená. Hneď po aktivovaní vašej karty dostanete e-mail.

Vaša karta ING I-Dentity je platná 4 roky. Spoločnosť ING vás bude informovať o ukončení jej platnosti 60 dní vopred.

Obnova a aktivácia karty

Ak sa končí platnosť vašej aktuálnej karty, musíte požiadať o novú a potom ju aktivovať. Tu je postup:

  1. Po prijatí novej karty ING I-Dentity sa prihláste do aplikácie InsideBusiness a prejdite do vedomostného centra Knowledge centre, následne do obnovy karty ING I-Dentity Card renewal, kde môžete aktivovať svoju novú kartu.
  2. Akonáhle dokončíte tento proces, vaša nová karta ING I-Dentity bude aktivovaná a stará karta automaticky zrušená.