We use cookies on our website to show you content we think is relevant to you, to manage the technical operations of our website, and analyse our traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept", you agree to the use of all cookies as described in our Cookie statement or "Do not accept" to only use cookies strictly necessary for the functioning of the site.

Wholesale Banking

Zarządzaj swoją kartą i czytnikiem ING I-Dentity

Zmień kod PIN karty ING I-Dentity

Aby zmienić kod PIN karty, wykonaj następujące czynności:

 1. Włóż kartę ING I-Dentity do czytnika. Pojawi się komunikat „Press Login, Sign or Menu” (Naciśnij przycisk Zaloguj, Zarejestruj lub Menu).
 2. Naciśnij dwa razy przycisk „MENU”. Pojawi się komunikat „Change PIN” (Zmień kod PIN)
 3. Naciśnij przycisk „OK”. Pojawi się komunikat „Enter PIN” (Wpisz kod PIN).
 4. Wpisz dotychczasowy kod PIN i naciśnij przycisk „OK”. Pojawi się komunikat „Enter New PIN” (Wpisz nowy kod PIN).
 5. Wpisz nowy kod PIN i naciśnij przycisk „OK”. Pojawi się komunikat „Confirm New PIN” (Potwierdź nowy kod PIN).
 6. Wpisz ponownie nowy kod PIN i naciśnij przycisk „OK”.

Kod PIN został zmieniony.

Odblokuj kartę ING I-Dentity

Ze względów bezpieczeństwa trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN spowoduje zablokowanie karty. Aby ją odblokować, wykonaj następujące czynności:

 1. Włóż kartę ING I-Dentity do czytnika. Pojawi się komunikat „Error. PIN blocked” (Błąd. Zablokowany PIN).
 2. Wybierz przycisk „Menu” kilkukrotnie, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Generate unblock PIN” (Generuj PIN odblokowania).
 3. Nacisnąć przycisk „OK”. Pojawi się komunikat „Unblock Challenge” (Pytanie odblokowania) i kod cyfrowy.
 4. Skontaktuj się z lokalnym działem pomocy (helpdesk) ING i podaj kod cyfrowy. Konsultant działu pomocy poda wówczas kod odblokowania.
 5. Upewnij się, że nadal jesteś na ekranie „Unblock Challenge” (Pytanie odblokowania) (jeśli limit czasu czytnika upłynął, powtórz powyższe czynności, aby ponownie wyświetlić okno „Unblock Challenge” (Pytanie odblokowania)).
 6. Naciśnij przycisk „OK”. Pojawi się komunikat „Unblock Response” (Odpowiedź odblokowania).
 7. Wprowadź kod odblokowania otrzymany od konsultanta działu pomocy (helpdesk) ING i naciśnij przycisk „OK”.
 8. Wpisz nowy kod PIN i naciśnij przycisk „OK”.
 9. Wpisz ponownie nowy kod PIN i naciśnij przycisk „OK”.

Karta jest odblokowana, można ponownie z niej korzystać.

Zmień ustawienia języka czytnika ING I-Dentity

Czytnik obsługuje języki niderlandzki i angielski. Aby zmienić język, wykonaj następujące czynności:

 1. Włóż kartę ING I-Dentity do czytnika.
 2. Naciśnij trzykrotnie przycisk „Menu” aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Set Language” (Ustaw język).
 3. Naciśnij przycisk „OK”, aby przełączać pomiędzy językami niderlandzkim i angielskim.