Cookie settings

Cookies are small text files stored on your device to identify you and can be used to remember user preferences and analyse traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept all cookies", you agree to the use of all cookies as described in our cookie statement or "Accept only essential cookies" to only use cookies that are necessary for the functioning of our site.

Read our cookie statement here.

You can choose to adjust your preferences at any time.

Wholesale Banking

Uw ING I-Dentity Card en reader beheren

De pincode van de ING I-Dentity Card wijzigen

Volg deze stappen als u de pincode van uw kaart wilt wijzigen:

 1. Plaats de ING I-Dentity Card in de reader. U ziet nu 'Druk Inloggen, Ondertekenen of Menu' in het display staan
 2. Druk twee keer op de knop 'MENU'. '> PIN wijzigen' wordt weergegeven
 3. Druk op 'OK'. 'PIN invoeren' verschijnt nu
 4. Voer uw huidige pincode in en druk op 'OK'. 'Nieuwe PIN invoeren' verschijnt nu
 5. Voer uw nieuwe PIN in en druk op 'OK'. 'Nieuwe PIN nogmaals invoeren' verschijnt nu
 6. Voer uw nieuwe PIN nogmaals in en druk op 'OK'.

Uw PIN is nu gewijzigd.

Uw ING I-Dentity Card deblokkeren

Om veiligheidsredenen wordt de kaart geblokkeerd als u drie keer een onjuiste pincode invoert. Voer de volgende stappen uit om de blokkering op te heffen:

 1. Plaats de ING I-Dentity Card in de reader. 'Fout. PIN geblokkeerd' verschijnt
 2. Druk herhaaldelijk op 'Menu' tot er op het display 'PIN vrijgeven' staat
 3. Druk op 'OK'. Er verschijnt nu 'Vrijgave-ID' gevolgd door een cijfercode
 4. Neem contact op met uw lokale ING-helpdesk en geef de cijfercode door. U ontvangt dan de vrijgavecode
 5. Zorg ervoor dat u nog steeds op het scherm 'Vrijgave-ID' bent (als uw reader een time-out heeft, herhaal dan de bovenstaande stappen om 'Vrijgave-ID' opnieuw weer te geven)
 6. Druk op 'OK'. 'Vrijgaverespons' wordt weergegeven
 7. Voer de vrijgavecode in die u van de ING-helpdesk hebt ontvangen en druk op 'OK'.
 8. Voer een nieuwe pincode in en druk op 'OK'.
 9. Voer uw nieuwe pincode nogmaals in en druk op 'OK'.

Uw kaart kan nu weer worden gebruikt.

De taalinstellingen van de ING I-Dentity Reader wijzigen

De reader ondersteunt Nederlands en Engels. Voer de volgende stappen uit om de taal te wijzigen:

 1. Plaats uw I-Dentity Card in de reader.
 2. Druk 3 keer op de knop 'Menu' totdat op het display 'Taal instellen' wordt weergegeven.
 3. Druk op de knop 'OK' om te schakelen tussen Nederlands en Engels.