Werkexpeditie naar Spitsbergen

Dinsdag 2 mei vertrekken de co-sponsoren van Bernice’s Noordpool Expeditie naar Spitsbergen voor een werkexpeditie aan boord van de Rembrandt van Rijn.

In vier dagen ervaren zij hoe bijzonder maar tegelijk hoe kwetsbaar het Arctische gebied is. Tijdens deze werkexpeditie bezoeken zij gebieden die het meest geraakt worden door de klimaatverandering. Spitsbergen heeft een ongekend warme winter meegemaakt, dit is een direct gevolg van de opwarming van de aarde. Door dit zelf te ervaren, hoopt Bernice dat de deelnemers zich met nog meer passie inzetten voor de versnelling van de verduurzaming.

 

Tijdens de werkexpeditie staan de volgende thema's centraal: Split incentive, mobiliteit, circulaire economie, facility Management en ketensamenwerking.  

 

Duurzaamheidschallenge
De 16 klanten / co-sponsoren vormen de kopgroep in de verduurzaming van vastgoed in Nederland. ING wil met deze kopgroep alle commerciële vastgoedeigenaren in Nederland inspireren en hen vooral aanzetten tot het versnellen van de verduurzaming in Nederland. Dit sluit aan bij het bekende vijf-stappenplan waarmee ING haar klanten volledig faciliteert om de gewenste duurzaamheid inclusief 50% CO2-reductie te bereiken. 

 

Samen met haar klanten Breevast, Built to Build Vastgoed, Cocon Vastgoed, Dornick B.V., Duijnstede Beheer, Geva Vastgoed, Icon Real Estate, Investore, Merin, Mobion, Vorm, OVG, Pygo Netherlands, Sectie 5 Beheer, Urban Interest en Vaanster wordt een concreet verduurzamingstraject ingezet, inclusief actieplan, naar toekomstbestendig vastgoed.