Voorwaarden en risico's

Als u een financiering afsluit, is het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent. Dat kunt u lezen in onderstaande voorwaarden. Heeft u nog vragen over de financiering van uw beleggingspand, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Risico's  
Het aangaan van een financiering van een beleggingspand brengt risico's met zich mee. Houdt u in ieder geval rekening met onderstaande mogelijkheden. Tijdens het persoonlijk gesprek zullen we deze met u doornemen.

 • Inkomensterugval: zorg ervoor dat u voldoende vermogen heeft om inkomensterugval op te vangen.
 • Leegstand: houdt er rekening mee dat uw pand tijdelijk niet verhuurd kan zijn en de lasten doorlopen.
 • Schade aan uw beleggingspand: houdt er rekening mee dat u schade aan uw beleggingspand verzekert.
 • Waardeverlies: door marktomstandigheden kan de waarde van uw beleggingspand afnemen.
 • Onderhoud van het beleggingspand: reserveer voldoende tijd en/of vermogen voor het onderhoud aan uw beleggingspand.
 • Renterisico: Bij variabele rente kunnen uw rentelasten in korte tijd sterk stijgen of dalen. Als uw maandlasten stijgen moet u de rentelasten kunnen blijven voldoen.
 • Risico na het einde van de looptijd: Bij een eventuele herfinanciering van uw lening kan de rente stijgen.
 • Risico bij bereiken einde looptijd: bij het bereiken einde looptijd gaan wij ervan uit dat de lening volledig zal worden afgelost. Bij een eventuele herfinanciering zullen wij uw persoonlijke situatie opnieuw beoordelen. Dit kan als gevolg hebben dat wij u geen herfinanciering verstrekken.
 • Huurbescherming: Het kan zijn dat uw huurders huurbescherming hebben.
 • Herfinancieringsrisico: Aan het einde van de looptijd van uw lening moet u de lening aflossen, tenzij u voor die tijd een verlenging overeenkomt. Het kan zijn dat u de lening alleen kan herfinancieren tegen een hogere rente.
 • Verkooprisico: Het kan langere tijd duren voordat u uw beleggingspand kan verkopen.
 • Wetgevingsrisico: Het kan zijn dat de (belasting)wetgeving op termijn verandert en dat daardoor uw risico of uw rendement verandert.

Vinger aan de pols
Ook na het afsluiten van de financiering voor uw beleggingspand houden wij contact met u.

Periodiek vragen wij onder meer de volgende zaken op:

 • Uw jaarcijfers / inkomens- en vermogensgegevens
 • Een overzicht van de actuele huursituatie 
 • Het verloop op uw betaalrekening.

Deze gegevens combineren wij met de actuele ontwikkelingen in de vastgoed- en de financieringsmarkt. Op basis hiervan nemen wij uw financiële situatie door.

Indien zich signalen voordoen die lijken op een mogelijke inkomensterugval, dan vormt dat een directe aanleiding om contact met u op te nemen en deze signalen te bespreken. Indien blijkt dat er inderdaad een inkomensterugval is en u moeite heeft met de betalingsverplichtingen, proberen wij samen met u te zoeken naar een werkbare oplossing. Bijvoorbeeld het tijdelijk opschorten van de aflossingen. Ons advies aan u is om zélf contact op te nemen met ING bij gewijzigde situaties of dreigende betalingsproblemen. U bent in de regel beter en eerder in staat eventuele problemen te signaleren, dan ING. Hoe eerder het probleem bij ons bekend is, des te groter is de kans dat we gezamenlijk tot een goede oplossing komen.