Kosten van de financiering

Hieronder vindt u een algemeen overzicht van de kosten die van toepassing zijn bij een kleinzakelijke* vastgoedfinanciering. Dit overzicht is dus niet van toepassing op andere financieringen.

 • Over uw lening betaalt u rente. U kunt kiezen tussen een lening met variabele of vaste rente. Een vrijblijvende indicatie van de huidige variabele en/of vaste rentetarieven kunt u bij ons opvragen via telefoonnummer 020 - 6522922 of bij één van kantoren in uw regio.
 • Daarnaast betaalt u een afsluitprovisie bij het afsluiten van de lening, deze bedraagt 1% van de hoogte van de financiering.
 • Ook betaalt u ons een vergoeding van 0,05% per jaar voor taxaties en bijbehorende administratiekosten. Wij berekenen deze vergoeding over de uitstaande hoofdsom van de lening.
 • Houdt u naast de kosten aan ING, ook rekening met bijvoorbeeld notariskosten.
 • Zolang u het te lenen bedrag niet gelijk volledig heeft opgenomen (bijvoorbeeld bij een bouwfinanciering), brengen wij u een bereidstellingsvergoeding in rekening. Dit is een percentage dat wordt berekend over het niet opgenomen gedeelte. Heeft u het krediet op de uiterste opnamedatum (nog steeds) niet volledig opgenomen? Dan betaalt u ons een vergoeding die minimaal 1% van de hoofdsom bedraagt.
 • Wilt u tussentijds wijzigingen aan uw financiering aanbrengen dan kunnen er hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Wij stellen u hiervan vooraf op de hoogte. 
 • Indien u uw lening eerder aflost dan met u afgesproken in de leningsovereenkomst, betaalt u een vergoeding voor vervroegde aflossing.

Overige mogelijke administratiekosten

 • Indien u dit nodig heeft, kunnen wij voor u een standaard bankverklaring opstellen, de administratiekosten hiervan zijn €250,-
 • Indien u met ons afspreekt dat een hypotheekrecht (gedeeltelijk) kan worden doorgehaald, brengen wij hiervoor €250,- aan administratiekosten in rekening.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Meer informatie kunt u bij ons opvragen via telefoonnummer 020 - 6522922 of bij één van de kantoren in uw regio. Wij helpen u graag.

*U bent een kleinzakelijke vastgoedbelegger als u voldoet aan de volgende criteria

 • U bent een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich bedrijfsmatig bezig houdt met vastgoed.
 • U heeft, samen met de aan u verbonden rechtspersonen en/of natuurlijke personen, beleggingspanden met een waarde van niet meer dan twee miljoen euro in eigendom.
 • U wilt bij ons leningen aangaan van in totaal niet meer dan twee miljoen euro.