Groenwaarde wetenschappelijk bewezen

Energie-efficiënte kantoren genereren hogere huur en marktwaarde ten opzichte van energie-inefficiënte kantoren.

Juni 2020
Inmiddels is er vervolgonderzoek gedaan, u kunt via deze link meer lezen over de waarde van duurzaamheid van gebouwen. 

Belang van energie-efficiënte kantoren
Kantoren vervullen een belangrijke functie binnen onze maatschappij, waarin dienstverlening ongeveer 20 procent van het bruto nationaal product vertegenwoordigt. De vastgoedmarkt vormt echter ook een belangrijke bron van CO² uitstoot en consumeert 40 procent van het totale Europese elektriciteitsverbruik. Daarmee is het een sector met een groot potentieel voor besparingen op energieconsumptie.

Het belang van de transitie naar een energie-efficiënte vastgoedmarkt wordt onderschreven door de toenemende Nederlandse en Europese regelgeving omtrent duurzaamheid binnen de vastgoedmarkt. De maatregel die een label C of hoger verplicht vanaf 2023 is daarvan een recent voorbeeld. Om aan deze eis te voldoen zal een groot gedeelte van de kantorenmarkt moeten investeren in energie-efficiëntie, waarbij de lagere energiekosten veelal worden genoemd als middel om de benodigde investeringen terug te verdienen. 

Onderzoek in buitenlandse kantorenmarkten, zoals de Verenigde Staten, laat zien dat meer energie-efficiënte kantoren naast eventueel lagere energiekosten ook een hogere verkoopprijs, huuropbrengst en bezettingsgraad genereren ten opzichte van energie-inefficiënte, maar anderszins gelijkwaardige kantoren. Dezelfde methodologie is gebruikt voor het in kaart brengen van het effect van energie-efficiëntie op gerealiseerde huur en getaxeerde marktwaarde in de Nederlandse kantoren.

Lees meer