Cookie settings

Cookies are small text files stored on your device to identify you and can be used to remember user preferences and analyse traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept all cookies", you agree to the use of all cookies as described in our cookie statement or "Accept only essential cookies" to only use cookies that are necessary for the functioning of our site.

Read our cookie statement here.

You can choose to adjust your preferences at any time.

Wholesale Banking

Az ING I-Dentity kártya és olvasó kezelése

Az ING I-Dentity kártya PIN-kódjának módosítása

Ha módosítani szeretné PIN-kódját, kérjük, végezze el a következő lépéseket:

 1. Helyezze az ING I-Dentity kártyát a kártyaolvasóba. Megjelenik a „Press Login, Sign or Menu” („Nyomja meg a Bejelentkezés, Aláírás vagy Menü gombot”) felirat.
 2. Nyomja meg kétszer a „MENU” („Menü”) gombot. Megjelenik a „> Change PIN” („> PIN-kód módosítása”) felirat.
 3. Nyomja meg az „OK” gombot. Megjelenik az „Enter PIN” („PIN-kód megadása”) felirat.
 4. Adja meg a meglévő PIN-kódját, és nyomja meg az „OK” gombot. Megjelenik az „Enter New PIN” („Új PIN-kód megadása”) felirat.
 5. Adja meg az új PIN-kódját, és nyomja meg az „OK” gombot. Megjelenik a „Confirm New PIN” („Új PIN-kód megerősítése”) felirat.
 6. Erősítse meg az új PIN-kódot, és nyomja meg az „OK” gombot.

Ezzel sikeresen megváltoztatta a PIN-kódját.

Az ING I-Dentity kártya zárolásának feloldása

Amennyiben háromszor helytelen PIN-kódot ad meg, biztonsági okokból a kártyáját zároljuk. A feloldáshoz végezze el a következő lépéseket:

 1. Helyezze az ING I-Dentity kártyát a kártyaolvasóba. Megjelenik az „Error. PIN blocked.” („Hiba. Zárolt PIN-kód.”) felirat.
 2. Nyomja meg a „Menu” („Menü”) gombot egymás után annyiszor, amíg a kijelzőn megjelenik a „Generate unblock PIN” („PIN-kód zárolásának feloldása”) lehetőség.
 3. Nyomja meg az „OK” gombot. Megjelenik az „Unblock Challenge” („Feloldás hitelesítő kódja”) felirat, amelyet egy numerikus kód követ.
 4. Hívja fel a helyi ING ügyfélszolgálatot és adja meg ezt a numerikus kódot; ekkor az ügyfélszolgálat a rendelkezésére fogja bocsátani a feloldáshoz szükséges kódot.
 5. Győződjön meg róla, hogy még mindig az „Unblock Challenge” („Feloldás hitelesítő kódja”) képernyőn áll (a kártyaolvasó időtúllépése esetén ismételje meg a fenti lépéseket, amíg ismét elérkezik az „Unblock Challenge” („Feloldás hitelesítő kódja”) képernyőhöz).
 6. Nyomja meg az „OK” gombot. Megjelenik az „Unblock Response” („Blokkolás-feloldási válasz”) felirat.
 7. Adja meg az ING ügyfélszolgálattól kapott feloldó kódot, majd nyomja meg az „OK” gombot.
 8. Most adjon meg egy új PIN-kódot, és nyomja meg az „OK” gombot.
 9. Erősítse meg az új PIN-kódot, majd nyomja meg az „OK” gombot.

Most már újra használhatja a kártyáját.

Az ING I-Dentity kártyaolvasó nyelvi beállításainak módosítása

A kártyaolvasó a holland és az angol nyelvet támogatja. A nyelv módosításához végezze el a következő lépéseket:

 1. Helyezze be az ING I-Dentity kártyát a kártyaolvasóba.
 2. Nyomja meg a „Menu” („Menü”) gombot háromszor, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Set Language” („Nyelv beállítása”) felirat.
 3. A holland és az angol nyelv közötti váltáshoz nyomja meg az „OK” gombot.