We use cookies on our website to show you content we think is relevant to you, to manage the technical operations of our website, and analyse our traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept", you agree to the use of all cookies as described in our Cookie statement or "Do not accept" to only use cookies strictly necessary for the functioning of the site.

Wholesale Banking

Správa karty a čtečky ING I-Dentity

Změna kódu PIN karty I-Dentity

Chcete-li u své karty změnit kód PIN, postupujte následovně:

Vložte kartu ING I-Dentity do čtečky. Zobrazí se text „Press Login, Sign or Menu“ (Stiskněte možnost Přihlášení, Registrace nebo Nabídka).

 1. Stiskněte dvakrát možnost MENU (Nabídka). Zobrazí se text „> Change PIN“ (Změňte kód PIN).
 2. Stiskněte možnost OK. Zobrazí se text „Enter PIN“ (Zadejte kód PIN).
 3. Zadejte stávající PIN a stiskněte možnost OK. Zobrazí se text „Enter New PIN“ (Zadejte nový kód PIN).
 4. Zadejte nový PIN a stiskněte možnost OK. Zobrazí se text „Confirm New PIN“ (Potvrďte nový kód PIN).
 5. Potvrďte svůj nový PIN a stiskněte možnost OK.

Tím je kód PIN změněn.

Odblokování karty ING I-Dentity

Pokud třikrát zadáte nesprávný kód PIN, karta se z bezpečnostních důvodů zablokuje. Při odblokování postupujte následovně:

 1. Vložte kartu ING I-Dentity do čtečky karet. Zobrazí se text „Error. PIN blocked“ (Chyba. Kód PIN zablokován).
 2. Stiskněte opakovaně tlačítko Menu (Nabídka), dokud se na displeji neobjeví „Generate unblock PIN“ (Vygenerovat odblokovací kód PIN).
 3. Stiskněte možnost OK. Zobrazí se text „Unblock Challenge“ (Výzva odblokování) a číselný kód.
 4. Zavolejte na místní linku podpory ING a uveďte daný číselný kód. Následně obdržíte kód pro odblokování.
 5. Ujistěte se, že jste stále na obrazovce s textem „Unblock Challenge“ (Výzva odblokování) (pokud vypršel časový limit čtečky, zopakujte výše uvedené kroky, aby se vám obrazovka s textem „Unblock Challenge“ znovu zobrazila).
 6. Stiskněte možnost OK. Zobrazí se text „Unblock Response“ (Odezva odblokování).
 7. Zadejte kód pro odblokování, který jste obdrželi od podpory, a stiskněte možnost OK.
 8. Nyní zadejte nový kód PIN a stiskněte možnost OK.
 9. Zadejte znovu nový kód PIN a stiskněte možnost OK.

Karta je nyní opět připravena k použití.

Karta ING I-Dentity, které skončila platnost

Pokud platnost vaší aktuální karty INGENG I-Dentity skončila, nemůžete si o novou kartu zažádat online. O novou kartu ING I-Dentity si místo toho můžete zažádat u svého firemního správce nebo se v této záležitosti obrátit na místní linku podpory ING.

Změna nastavení jazyka čtečky ING I-Dentity

Čtečka podporuje nizozemštinu a angličtinu. Chcete-li změnit jazyk, postupujte následovně:

 1. Vložte kartu ING I-Dentity do čtečky.
 2. Stiskněte třikrát tlačítko Menu, dokud se na displeji nezobrazí možnost „Set Language“ (Nastavit jazyk).
 3. Stisknutím možnosti OK můžete přepínat mezi nizozemštinou a angličtinou.