We use cookies on our website to show you content we think is relevant to you, to manage the technical operations of our website, and analyse our traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept", you agree to the use of all cookies as described in our Cookie statement or "Do not accept" to only use cookies strictly necessary for the functioning of the site.

Wholesale Banking

Aktivace karty ING I-Dentity

Z bezpečnostních důvodů společnost ING vyžaduje při přihlašování do služby InsideBusiness provedení ověření pomocí karty a čtečky ING I-Dentity. Zde naleznete veškeré informace, které potřebujete k tomu, abyste mohli začít používat službu InsideBusiness.

První aktivace

Než budete moci kartu a čtečku ING I-Dentity začít používat, musíte nejprve aktivovat svou kartu. Pokud se jedná o vaši první kartu, postupujte následovně:

  1. Pokud vaše společnost určila firemního administrátora, obraťte se ohledně aktivace karty ING I-Dentity na něj.
  2. Pokud není jmenován žádný firemní správce, zkontrolujte údaje na formuláři o přijetí. Formulář podepište a vraťte jej na adresu, která je na něm uvedená. Jakmile vaši kartu aktivujeme, obdržíte e-mailovou zprávu.

Karta ING I-Dentity je platná po dobu 4 let. Společnost ING vás upozorní 60 dní před datem konce platnosti karty.

Obnovení a aktivace karty

Pokud má platnost vaší stávající karty brzy skončit, musíte požádat o novou kartu a tu poté aktivovat. Provedete to takto:

  1. Po obdržení nové karty ING I-Dentity se přihlaste do služby InsideBusiness, přejděte do Informačního centra a v části ING I-Dentity card renewal (Obnovení karty ING I-Dentity) novou kartu aktivujte.
  2. Po dokončení procesu bude vaše nová karta ING I-Dentity aktivována a platnost vaší staré karty bude automaticky zrušena.