We use cookies on our website to show you content we think is relevant to you, to manage the technical operations of our website, and analyse our traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept", you agree to the use of all cookies as described in our Cookie statement or "Do not accept" to only use cookies strictly necessary for the functioning of the site.

Wholesale Banking

Използване на mToken за влизане и подписване

Начин за влизане с mToken

Ако вече сте изтеглили и инсталирали приложението InsideBusiness на ING, навигирайте до страницата за влизане в InsideBusiness и следвайте тези стъпки:

  1. Изберете влизане чрез mToken
  2. В приложението InsideBusiness отворете скенера за mToken и сканирайте уникалния QR код на екрана
  3. Вече успешно сте влезли в InsideBusiness

Начин за подписване с mToken

Можете да използвате mToken, за да подписвате нареждания и трансакции в InsideBusiness. Ако вече сте изтеглили приложението InsideBusiness, следвайте тези стъпки:

  1. Отидете на Вашето приложение InsideBusiness
  2. Отворете скенера за mToken и сканирайте уникалния QR код на екрана
  3. Въведете своя mPIN, за да потвърдите своето нареждане или трансакция

QR кодът не е сканиран правилно

Ако QR кодът не е сканиран правилно, приложението не може да потвърди заявката Ви. Моля, прочетете следните предложения за подобряване на сканирането:

  • Отраженията в екрана ще направят сканирането по-трудно за мобилното устройство
  • Показалецът на мишката Ви или други прозорци не трябва да закриват части от QR кода
  • Опитайте се да наместите QR кода вътре в скобите чрез отдалечаване или доближаване до екрана.

Ако все още имате проблеми при сканирането на QR кода, моля, свържете се с Вашия местен център за обслужване на ING.