Cookie settings

Cookies are small text files stored on your device to identify you and can be used to remember user preferences and analyse traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept all cookies", you agree to the use of all cookies as described in our cookie statement or "Accept only essential cookies" to only use cookies that are necessary for the functioning of our site.

Read our cookie statement here.

You can choose to adjust your preferences at any time.

Wholesale Banking

Използване на mToken за влизане и подписване

Начин за влизане с mToken

Ако вече сте изтеглили и инсталирали приложението InsideBusiness на ING, навигирайте до страницата за влизане в InsideBusiness и следвайте тези стъпки:

  1. Изберете влизане чрез mToken
  2. В приложението InsideBusiness отворете скенера за mToken и сканирайте уникалния QR код на екрана
  3. Вече успешно сте влезли в InsideBusiness

Начин за подписване с mToken

Можете да използвате mToken, за да подписвате нареждания и трансакции в InsideBusiness. Ако вече сте изтеглили приложението InsideBusiness, следвайте тези стъпки:

  1. Отидете на Вашето приложение InsideBusiness
  2. Отворете скенера за mToken и сканирайте уникалния QR код на екрана
  3. Въведете своя mPIN, за да потвърдите своето нареждане или трансакция

QR кодът не е сканиран правилно

Ако QR кодът не е сканиран правилно, приложението не може да потвърди заявката Ви. Моля, прочетете следните предложения за подобряване на сканирането:

  • Отраженията в екрана ще направят сканирането по-трудно за мобилното устройство
  • Показалецът на мишката Ви или други прозорци не трябва да закриват части от QR кода
  • Опитайте се да наместите QR кода вътре в скобите чрез отдалечаване или доближаване до екрана.

Ако все още имате проблеми при сканирането на QR кода, моля, свържете се с Вашия местен център за обслужване на ING.