Cookie settings

Cookies are small text files stored on your device to identify you and can be used to remember user preferences and analyse traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept all cookies", you agree to the use of all cookies as described in our cookie statement or "Accept only essential cookies" to only use cookies that are necessary for the functioning of our site.

Read our cookie statement here.

You can choose to adjust your preferences at any time.

Wholesale Banking

Управление на Вашите карта и четец I-Dentity на ING

Промяна на ПИН кода на картата I-Dentity на ING

Ако искате да промените ПИН кода на картата си, моля, следвайте тези стъпки:

 1. Поставете картата I-Dentity на ING в четеца. Ще се появи текст "Press Login, Sign or Menu" (Натиснете Влизане, Подпис или Меню)
 2. Натиснете "MENU" (МЕНЮ) два пъти. Ще се появи текст "> Change PIN" (> Промяна на ПИН)
 3. Натиснете "OK". Ще се появи текст "Enter PIN' (Въведете ПИН)
 4. Въведете настоящия си ПИН и натиснете "OK". Ще се появи текст "Enter New PIN" (Въведете нов ПИН)
 5. Въведете новия си ПИН и натиснете "OK". Ще се появи текст "Confirm New PIN" (Потвърдете новия ПИН)
 6. Потвърдете новия си ПИН и натиснете "OK".

Вашият ПИН е променен.

Отблокиране на Вашата карта I-Dentity на ING

От съображения за сигурност, ако въведете неправилен ПИН код три пъти, картата ще бъде блокирана. За да отблокирате картата, следвайте тези стъпки:

 1. Поставете картата ING I-Dentity в четеца. Ще се появи текст "Error. PIN blocked" (Грешка. Блокиран ПИН)
 2. Натиснете неколкократно „Menu“ (Меню), докато на дисплея не се покаже текст „Generate unblock PIN“ (Генериране на ПИН код за отблокиране)
 3. Натиснете "OK". Ще се появи текст „Unblock Challenge“ (Проверка за отблокиране), последван от цифров код
 4. Обадете се на Вашия местен център за обслужване на ING и предоставете цифровия код; в замяна те ще Ви предоставят кода за отблокиране
 5. Уверете се, че още виждате екрана „Unblock Challenge“ (Проверка за отблокиране) (ако сесията на четеца Ви изтече, моля, повторете стъпките по-горе, за да се покаже отново текстът „Unblock Challenge“ (Проверка за отблокиране)
 6. Натиснете "OK". Ще се появи текст "Unblock Response" (Код за отблокиране).
 7. Въведете кода за отблокиране, който сте получили от центъра за обслужване на ING, и натиснете „OK“.
 8. Сега въведете новия ПИН и натиснете "OK".
 9. Потвърдете новия си ПИН код и натиснете „OK“.

Картата Ви вече е готова за използване отново.

Промяна на езиковите настройки на четеца I-Dentity на ING

Четецът поддържа нидерландски и английски език. За да промените езика, следвайте тези стъпки:

 1. Поставете Вашата карта I-Dentity на ING в четеца.
 2. Натиснете бутона „Menu“ (Меню) 3 пъти, докато на дисплея се покаже текст „Set Language’“ (Задаване на език).
 3. Натиснете бутона „OK“, за да превключите езика между нидерландски и английски.